Actueel

Bijdragen aan passend, betaald en duurzaam werk

Filter:

Doelgroepen
Product Type's
Thema's

Noordoost-Brabant sluit regionaal scholingsakkoord

Werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en vakbonden in Noordoost-Brabant gaan samen laaggeschoolde mensen eenvoudiger aan werk helpen. Hiervoor zetten de partijen op 22 februari hun handtekening onder het regionale Scholingsakkoord ‘Meters maken op Leren(d) Werken’. Het proces om…

Lees meer

Onderzoek jobcoaching van start, werkt u mee?

In opdracht van Cedris en SBCM start onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers binnenkort met een onderzoek naar jobcoaching op de werkvloer. Voor de casestudie, een onderdeel van het onderzoek, zijn de ervaringen van jobcoaches nodig. Deel uw ervaring en help de praktijk verder.

Lees meer

Branchemodel inclusief werkgeven nu ook voor sector sport

Met het branchemodel ‘inclusief werkgeven’ kunt u werkgevers laten zien welke functies en taken in een specifieke branche geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook maakt het branchemodel duidelijk wat een plaatsing de werkgever oplevert en wat de kosten…

Lees meer

Start nieuwe training Vraaggericht coachen

Een andere benadering die bijdraagt aan een duurzame plaatsing. Dat leert u bij de nieuwe training Vraaggericht coachen, die op 21 maart 2018 van start gaat. In 4,5 dag leert u coachen vanuit de vraag van de medewerker of klant en aan te sluiten bij diens mogelijkheden. Hierdoor kan de…

Lees meer

Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid: meet wat u weet

Voor sociale werkbedrijven is het een kerntaak om te sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar hoe borgt u dit in het strategische beleid van de organisatie? Om managers, staf- en beleidsmedewerkers daarmee te helpen, ontwikkelde SBCM de handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid. De…

Lees meer
Laad meer
1 12 13 14 15