Home » Actueel » Relevante subsidies in de SW
Actueel

Relevante subsidies in de SW

Ben je op zoek naar een subsidieregeling voor de ontwikkeling van werknemers? Er zijn diverse partijen die regelmatig subsidie beschikbaar stellen. Op deze pagina hebben wij alle relevante subsidieregelingen voor sociale ontwikkelbedrijven op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee door subsidie aan te vragen en aan de slag te gaan met de ontwikkeling van jouw werknemers!

Subsidieregeling praktijkleren

Wil je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Lees meer over de subsidieregeling op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg vergoedt de kosten die werkgevers maken voor het begeleiden van werknemers die deelnemen aan praktijkleren. Lees meer over de subsidieregeling op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tel mee met taal

Als werkgever kun je bij Tel mee met Taal subsidie aanvragen voor taal- en andere scholing van werknemers. Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS om laaggeletterdheid te verminderen. Lees hier meer over Tel mee met Taal.

Subsidiemogelijkheden Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Erasmus+ kent twee basismogelijkheden voor subsidie: internationale mobiliteit van werknemers en vrijwilligers (KA1) en internationale kennis en ervaringen delen tussen organisaties (KA2). Voor sociale ontwikkelbedrijven liggen de mogelijkheden vooral in de Volwasseneneducatiesector. Bij de KA1-projecten is het ook mogelijk mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking een mobiliteitservaring te geven. Ga voor meer informatie naar de website van Erasmus+.

Vraag hulp aan het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket is een onafhankelijk adviespunt met kennis van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij kunnen werkgevers goed adviseren over de verschillende financiële regelingen en subsidies op het gebied van leren en werken. Zij bieden ook een actueel overzicht van regelingen op hun site. Vind hier het leerwerkloket in jouw regio.

Leeroverzicht.nl

Sinds oktober 2022 is het platform Leeroverzicht online. Het geeft het meest complete aanbod van beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies in Nederland. Het platform Leeroverzicht is een initiatief van de Rijksoverheid, samen met sociale partners en onderwijskoepels.

MDIEU-subsidie voor bedrijven

MDIEU staat voor Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden (MDIEU) en wordt aangeboden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten en om oudere werknemers met zwaar werk maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd eerder te laten stoppen. Kijk voor de meest recente informatie op deze pagina.