Home » Actueel » Start nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal
Actueel

Start nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal

Van 1 januari t/m 28 februari 2024 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen bij Tel mee met Taal om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit moet leiden tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden. Vraag vanaf 1 januari 2024 deze subsidie aan voor een of meerdere opleidingstrajecten.

Wie kan subsidie aanvragen?

Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen voor werknemers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die bij een sociaal ontwikkelbedrijf werken. De subsidie is alleen in te zetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, een rekenvaardigheidsniveau lager dan referentieniveau 2F en een digitaal vaardigheidsniveau lager dan basisniveau 2. Overigens geldt er een uitzondering voor sociale ontwikkelbedrijven die onderdeel zijn van een gemeente; zij kunnen geen subsidie aanvragen.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Zo kunnen verbeterde basisvaardigheden ervoor zorgen dat fouten op de werkvloer, werkstress en ziekteverzuim afnemen. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat werknemers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Tot slot krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken.

Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De precieze voorwaarden voor de komende subsidieronde vind je op de website van Tel mee met Taal. Daar vind je ook meer informatie over deze subsidieregeling en inspirerende voorbeelden van andere werkgevers.

Direct naar de informatie

Delen op socials