Home » Actueel » Terugblik MZSW-congres 2023
Actueel

Terugblik MZSW-congres 2023

Medezeggenschap is waardevol, mits het de juiste vorm en inhoud weet te vinden in een veranderende bedrijfscontext. Dat is door vernieuwingen en veranderingen een uitdaging voor veel sociale ontwikkelbedrijven. Tijdens het jaarlijkse MZSW-congres op 12 oktober in Antropia in Driebergen stond de modernisering van medezeggenschap centraal. Ook de veranderende rol van het OR-werk zelf kwam uitvoerig aan bod.

Het congres werd geopend door dagvoorzitter Isaäk Mol, adviseur en trainer medezeggenschap: `We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van een tijdperk.’ Daarom gaan we vandaag aan de slag met vernieuwing en de toekomst van medezeggenschap.

Videoportretten over de modernisering van medezeggenschap

Via videoportretten van Pantar, IBN en Drechtwerk konden de ruim 140 aanwezigen kennismaken met modernisering van medezeggenschap. Hoe je medezeggenschap moderniseert, is afhankelijk van de situatie. Zo zagen ze bij Pantar dat de huidige situatie vroeg om een verdere professionalisering van de ondernemingsraad. Door training en focus op het herinrichten en verbeteren van processen, staat er nu een sterkere en efficiëntere ondernemingsraad. Met een duidelijke rolverdeling, beter georganiseerde overleggen en het beter aansturen van commissies bouwen ze een sterke fundering. Bekijk de video van Pantar.

Maatwerk zien we ook bij IBN, waar ze moeite hebben met het vinden van OR-leden. “Er werden zoveel redenen genoemd om niet in de medezeggenschap te gaan. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, hebben wij de rol van Meedenker bedacht.” Een Meedenker is geen formeel lid van de OR, maar mag meedenken over bepaalde onderwerpen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en leidt tot een fris en breder geluid. Daarnaast is de rol van Meedenker een mooie tussenstap richting lid worden van de OR. Bekijk de video van IBN.

De nieuwe organisatie Drechtwerk, ontstaan na een fusie tussen Drechtwerk en de voormalig Sociale Dienst Drechtsteden, is op dit moment bezig met het inrichten van de nieuwe medezeggenschap die per 1 januari 2024 moet staan. Welke vorm doet recht aan beide organisaties? Hoe zorg je ervoor dat de eigen identiteit behouden blijft, maar wel past bij de nieuwe situatie? Hoe kies je de juiste juridische vorm? Belangrijke les hierbij is dat het niet zo zeer gaat om de formele kant, maar over het goede gesprek en het ruimte bieden aan elkaars belangen. Bekijk de video van Drechtwerk.

Naar aanleiding van de voorbeelden van vernieuwing in de praktijk, ging Isaäk in gesprek met Yvonne Pot, directeur Kansis: ´In mijn optiek, dienen de kansen van de SW de basis te vormen voor vernieuwing van medezeggenschap. Onze sector moet als vangnet of als springplank dienen zodat meer mensen of goed kunnen landen of verder kunnen komen op de arbeidsmarkt.’

Diverse workshops

Vervolgens gingen de aanwezige OR-leden uiteen om verschillende workshops te volgen over vernieuwing van medezeggenschap en over de veranderende inhoud van het OR-werk zelf waarbij de daarvoor benodigde ‘skills’ centraal stonden. Deelnemers konden in totaal kiezen uit 14 workshops. Op de website van MZSW vind je vijf workshops uitgelicht. Hieronder vind je de presentaties van de workshops terug.

De kracht van kwetsbaarheid

Het congres werd afgesloten door de Dames die Raken met scènes uit de voorstelling: De Kracht van Kwetsbaarheid. Aan de hand van herkenbare situaties werd het publiek meegenomen in de vooroordelen en stigma’s rond psychische kwetsbaarheid en de impact ervan op de werkvloer. Ook werd er stilgestaan hoe je hierover het gesprek kunt voeren binnen je eigen organisatie.

Sfeerimpressie MZSW-congres 2023

Direct naar de informatie

Delen op socials