In gesprek over effectieve ontwikkelroutes

De ´checklist inrichten ontwikkelroutes´ is ontwikkeld door TNO in samenwerking met SBCM. Het doel was het ontwerpen van een scan om de inrichting van de eigen ontwikkeltrajecten voor werknemers in de SW tegen het licht te houden en verbetermogelijkheden te identificeren, onder meer door te kijken naar de rol die technologie hierin kan spelen.

Wat kun je verwachten?

Ben jij bekend met de checklist voor het inrichten van ontwikkelroutes? Deze handreiking helpt je om het doel en de inrichting van ontwikkeltrajecten voor ogen te houden. SBCM hoort graag of deze checklist je de gewenste ondersteuning geeft. Kom op 24 juni naar de bijeenkomst over het inrichten van effectieve en kwalitatieve ontwikkelroutes.

Meer informatie

Je bent van harte welkom op 24 juni tijdens de bijeenkomst in Utrecht. Deze vindt plaats van 09.30 uur tot 12.00 uur. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.