Kenniskringen in het najaar

Kenniskringen in het najaar

Na de zomer start het Kenniscentrum weer met een nieuwe reeks aan kenniskringen. Centraal staan de thema’s Sociale veiligheid, Psychische kwetsbaarheid en Schuldenproblematiek. Thema’s waar je als professional een belangrijke rol in kunt spelen. We benaderen de thema’s vanuit verschillende functionaliteiten: jobcoaching, detacheren, passend werk en werkgeversdienstverlening. 

Wil je niets missen? Schrijf je dan hier in en krijg als eerste een melding van een geplande kenniskring.

Thema Sociale veiligheid

Een onderwerp waarvoor –  door de perikelen in The Voice en alles wat daarop volgde – meer aandacht voor is dan ooit. Een ontzettend belangrijk thema, zeker wanneer je met kwetsbare doelgroepen werkt. In de kenniskringen die we in het najaar organiseren, gaat het over vragen als:

  • Hoe zorg je er als professional voor dat bij detachering de sociale veiligheid geborgd is?
  • Hoe ga je als jobcoach en/of bij het creëren van passend werk om met ongewenst gedrag en wat kun je je cliënt hierover meegeven?
  • Hoe overtuig je de werkgever ervan aandacht te besteden aan sociale veiligheid, zeker voor de (nieuwe) medewerkers afkomstig uit de sociale werkvoorziening?

Thema Psychische kwetsbaarheid

Ongeveer 43% van alle Nederlanders krijgt in zijn of haar leven zelf te maken met een periode van psychische kwetsbaarheid of een psychische aandoening. In ons werkveld speelt de vraag hoe we mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk kunnen begeleiden. In de kenniskringen met dit thema raken we de volgende onderwerpen:

  • Een meer diverse doelgroep waarmee jij als professional te maken hebt.
  • Stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij de doelgroep, professionals, werkgevers.
  • Systemen en wetgeving die belemmerend dan wel bevorderend werken, denk aan de AVG.
  • Onzekerheid en stress over aan het werk gaan bij de doelgroep en de rol van de omgeving en risico’s.

Thema Schuldenproblematiek

Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hierdoor veel effect hebben op het dagelijks leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar en op werk hebben hierin een belangrijke rol door het tijdig herkennen van signalen. Ze kunnen hierover het gesprek aangaan en mensen te verwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van schuldhulp cruciaal om mensen met geldzorgen adequaat te ondersteunen. In de kenniskringen over Schuldenproblematiek komen verschillende tools, nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden aanbod.

Thema AVG

De AVG wordt door velen als belemmerend ervaren. De vraag is of we alle mogelijkheden kennen en benutten. En hoe ga je hiermee om bij een detachering? Onderwerpen die zeker aan bod komen dit najaar. Natuurlijk zijn suggesties van jouw kant meer dan welkom!