Meld je aan voor de themabijeenkomst over de Participatiewet en de invloed op medezeggenschap

Meld je aan voor de themabijeenkomst over de Participatiewet en de invloed op medezeggenschap

Op woensdag 21 juni 2023 organiseren sl-Impact en SBCM een platformbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen en secretarissen in de SW. Het thema van deze bijeenkomst is: uitwerking van de Participatiewet en de consequenties voor de medezeggenschap.

De Participatie wet en medezeggenschap

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het idee van deze wet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeer) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. Inmiddels is het 2023 en zijn de gevolgen van de Participatieweg echt voelbaar in de praktijk. Maar wat betekenen deze gevolgen voor de medezeggenschap? Hoe beïnvloedt dit de werkwijze en wat betekent het voor het contact met de achterban? En wat is de rol van de ambtelijk secretaris bij deze veranderingen in de praktijk? Al deze vragen komen aan bod tijdens deze themabijeenkomst. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst lees je hier.

Vanzelfsprekend is er ook tijd om met collega (ambtelijk) secretarissen van gedachten te wisselen over de thema’s en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Ten slotte is er aan het einde van de themabijeenkomst gelegenheid tot netwerken tijdens de lunch.

Programma, locatie, kosten en aanmelden

09.00 uur – Inloop
09.30 uur – Aanvang programma
12.30 uur – Netwerklunch
13.30 uur – Einde van de platformbijeenkomst

Locatie: Centraal in Utrecht
Kosten: Leden van het Platform ASSW kunnen kosteloos deelnemen.

Aanmelden: graag vóór 5 juni 2023 middels een e-mail aan: info@sl-impact.nl. Begin juni 2023 ontvang je het definitieve programma met vermelding van de exacte locatie. Meer informatie bij Arjan van der Borst