Meld je aan voor de transitiearena Werk en Wijk op 22 november

Meld je aan voor de transitiearena Werk en Wijk op 22 november

Op 22 november organiseren SBCM en Movisie de transitiearena Werk en Wijk. In deze editie kijken we gezamenlijk naar werken op maat. En dan vooral naar hoe we mensen vanuit hun eigen talenten en behoeften kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk. Dus ben jij werkzaam bij een sociaal werkbedrijf, sociaal wijkteam of gemeente? En wil je aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Kom dan op 22 november 2023 naar de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht voor de transitiearena Werk en Wijk.

Onderwerpen die tijdens de transitiearena aan de orde komen:

  • Van de wijk naar werk: op wijkniveau is veel mogelijk, maar hoe stem je dat goed af en verbeter je het perspectief op betaald werk vanuit de wijk? 
  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed samenspel en goede samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de wijk als daarbuiten? En hoe zet je de mensen om wie het gaat en hun behoeften daarin centraal? 
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbind je verschillende domeinen zoals werk en zorg, de wetten en budgetten?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel om te werken aan duurzame, positieve verandering en impact op verschillende niveaus? 
  • Wat kan je zelf als gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf doen om lerend te blijven op dit thema? 

Hoe deze inspirerende dag eruit ziet

De transitiearena start met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift. Vervolgens komen er sprekers aan het woord die vertellen over twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk (Sterk door Werk en Baankans!). Daarna gaan we in groepen uiteen om de verdieping op te zoeken en om kennis uit te wisselen. Als afsluiter is er een gezellige netwerklunch.

Over de praktijkvoorbeelden

Sterk door werk

Monique Wassenburg, regionaal projectleider Sterk door Werk Rivierenland en Linda Lam, IPS-begeleider Werkzaak Rivierenland, presenteren het regionaal project Sterk door Werk. Hierbij wordt de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) gebruikt om deelnemers met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden naar werk. Binnen deze methodiek zijn een behandeling bij de GGZ, intensieve begeleiding van een IPS-trajectbegeleider en ondersteuning bij het vinden en behouden van werk met elkaar verbonden. De werkgevers die hieraan meewerken krijgen zelf ook advies. De capaciteiten en wensen van de werkzoekende zijn hierbij het uitgangspunt. Door het contact tussen werkzoekende, zorg, IPS-trajectbegeleider en werkgever, kunnen partijen goed inspelen op eventuele knelpunten en deze tijdig opvangen. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn de kern van de aanpak. Lees meer informatie over Sterk door Werk

Baankans!

Ruben Blanke, businesscoach Sociaal Ondernemen (BSO) en bestuurslid van Social Club Den Haag, vertelt over de pilot Baankans!. Binnen deze pilot slaan buurtorganisaties en lokale sociale ondernemers in Den Haag de handen ineen om gezamenlijk stadsgenoten met een langdurige uitkering weer perspectief te geven op een baan en een opleiding. Samen met de coaches van Stichting Studeren & Werken op Maat en de buurtorganisaties gaat Social Club Den Haag op zoek naar de passies en talenten van deze mensen. Bij deelnemende ondernemers wordt er gezocht naar een passende plek waar de werkzoekende op de werkvloer kan ontdekken waar diens kracht ligt. De sociale onderneming is een werkontwikkelplek / re-integratieplek voor de kandidaat en (meestal) geen eindstation, zodat de kandidaat na de sociale onderneming kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Lees meer informatie over Baankans!.

Programma, praktische informatie en aanmelden

Benieuwd hoe het programma van deze transitiearena eruitziet, wat je verder kunt verwachten, inspirerende praktijkvoorbeelden en hoe je jezelf gratis kunt aanmelden? Kijk dan hier op de website van Movisie.