Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Wat is het?

In alle bedrijven, dus ook in SW-bedrijven, wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor gezondheid en milieu. De SW kent een groot aantal soorten gevaarlijke stoffen. Lees de definitie volgens de Arbowet en voorbeelden van soorten gevaarlijke stoffen.

Waarom van belang?

Vrijwel iedereen die in de SW werkt, kan in aanraking komen met een gevaarlijke stof. Kwetsbare groepen medewerkers kunnen bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen een extra risico lopen. Bijvoorbeeld omdat door een beperking en/of medicijngebruik de belastbaarheid lager is. SW-bedrijven moeten bij het vaststellen van de risico’s en de aanpak hier rekening mee houden.

Hoe aan te pakken?

In de Arbocatalogus SW staan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van gevaarlijke stoffen beschreven en hoe hieraan kan worden voldaan. Door de soms sterk wisselende werkzaamheden binnen de SW sector is het noodzakelijk een veiligheidsbeleid gevaarlijke stoffen te hebben. Gerichte veiligheidsinstructies maken hier onderdeel vanuit zodat iedere medewerker weet waaraan hij/zij zich heeft te houden. Een aanpak stoffenbeleid bestaat uit een aantal stappen die in de Arbocatalogus worden uitgewerkt. Deze stappen zijn::

  1. Weten welke gevaarlijke stoffen bij welke processen voorkomen (Inventariseren).          
  2.  Ordenen wat zijn de meest en wat zijn de minder gevaarlijke stoffen of werkprocessen (prioriteren).          
  3. Stap voor stap de blootstelling inschatten, te beginnen met producten met ‘hoog risico’ uit de vorige stap (evalueren).           
  4. Maatregelen bepalen op basis van stap 3 (maatregelen treffen)       
  5. De restrisico’s beheersen     
  6. Borging om te voorkomen dat naleving verslapt en te bereiken dat nieuwe inzichten worden toegepast (wetswijzigingen, stand van de techniek)

Voor medewerkers zijn er de E-learningprogramma’s Veilig werken met Handige Herman en de module Basisveiligheid.

Download

Arbocatalogus SW Gevaarlijke stoffen