Lawaai

LawaaiWat is het?

Bij het gebruik van machines wordt vaak veel geluid geproduceerd. Dat noemen we lawaai.
Medewerkers die met en in de buurt van machines werken, kunnen daarbij blootgesteld worden aan geluidsoverlast. Lees  hier meer over de achtergrond van Lawaai.

Waarom van belang?

In de SW-sector werken veel mensen met machines. Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 db(A) kan blijvende schade aan het gehoor tot gevolg hebben. Gehoorschade is onomkeerbaar. Werkgevers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het ontstaan van gehoorschade, als deze is veroorzaakt door het werk.

Hoe aan te pakken?

Voor het blootstellen aan lawaai gelden wettelijke grenswaarden en voorschriften. In de Arbowet staat precies beschreven aan welke normen moeten worden voldaan (de zogenaamde doelvoorschriften). Hoe je als organisatie beleid op het gebied van lawaai kunt voeren en geluidsoverlast kunt bestrijden staat in de Arbocatalogus SW. Alle van toepassing zijnde doelvoorschriften en procesnormen zijn hierin praktisch vertaald. Ook wat het juiste gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is, wanneer blootstelling aan geluid onontkoombaar is.

Download:

Arbocatalogus SW, onderdeel Lawaai