Definities

Beschut Werken:

De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie en is werkzaam “binnen de muren” van de SW-organisatie. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de SW-organisatie.

Werken op locatie:

De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie en werkt “buiten de muren” van de SW-organisatie. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de SW-organisatie. Het werk gebeurt voor rekening en risico van de SW-organisatie. Het gaat om werkzaamheden als aanleg en onderhoud in de groenvoorziening en schoonmaak, maar hieronder kan ook industrieel werk wat onder het dak van een ander bedrijf wordt uitgevoerd vallen.

Begeleid Werken:

De medewerker is in dienst van een reguliere werkgever en valt onder CAO of arbeidsvoorwaarden van die werkgever. Deze werkgever ontvangt vanuit het Wsw-budget voor betrokken werknemer een loonkostensubsidie en/of een vergoeding voor de noodzakelijke aanpassingen van de werkplek en er kan coaching verzorgd worden.