Home » Duurzaam inzetbaar blijven » Alcohol en drugs

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs onder werktijd is niet toegestaan. Maar het gebruik ervan buiten werk kan ook invloed hebben op de werksituatie. Denk aan ongewenst gedrag, veiligheidsrisico’s en verzuim. Dat is lang niet altijd duidelijk voor werknemers en werkgevers.

Als werkgever heb je geen directe invloed op het gebruik van aclohol of drugs buiten het werk, maar je kunt dit thema wel bespreekbaar maken. Door dat te doen, draag je bij aan de bewustwording van gezond en veilig gedrag van werknemers en kun je problemen door middelengebruik op de werkvloer voorkomen.

In de BRAVO toolbox vind je informatie, tips en praktijkvoorbeelden over hoe je binnen jouw organisatie werknemers kunt begeleiden bij het bespreekbaar maken van alcohol- en drugsgebruik van en de negatieve gevolgen hiervan op de werkvloer kunt voorkomen.

Ga naar de BRAVO toolbox

Let op: de BRAVO-toolbox is nog in ontwikkeling. Mis je informatie of heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar p.oldenhage@caop.nl