Gezondere werknemers door het stimuleren van beweging

Bewegen

Mensen die meer dan gemiddeld bewegen, voelen zich lekkerder en zijn gezonder. Bewegen draagt bij aan fitte werknemers en daarmee aan een vitaal bedrijf. Door beweging te stimuleren draag je als organisatie dus bij aan de gezondheid van medewerkers. En daarmee (samen met plezier en groei) aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voor de werkgevers

Nulmeting voor onderzoek naar bewegen

Concern voor Werk voerde een paar jaar geleden een onderzoek uit naar de hoeveelheid beweging die medewerkers krijgen. Met een eenvoudige vragenlijst deed het SW-bedrijf een nulmeting en peilde de behoefte onder medewerkers om mee te doen aan bewegingsactiviteiten.

Bekijk de Vragenlijst...

Lees meer
Beweegrichtlijnen

Volwassenen zouden per week minimaal tweeënhalf uur matig intensief moeten bewegen. Dat adviseert de Gezondheidsraad in de Beweegrichtlijnen 2017. Op de website allesoversport.nl lees je hier meer over.

Meer informatie over de Beweegrichtlijnen

Lees meer
Dertig beweegtips

Concern voor Werk stimuleert medewerkers om meer te bewegen, onder andere door sportieve activiteiten aan te bieden en een onderzoek te houden naar de beweeglijkheid van medewerkers.

Daarnaast heeft het SW-bedrijf dertig beweegtips verspreid binnen de organisatie, waarmee werknemers...

Lees meer
Caparis in beweging

SW-bedrijf Caparis biedt sinds een aantal jaar een uitgebreid bewegingsprogramma aan voor haar medewerkers. Op de website allesoversport.nl staat een uitgebreid artikel over de aanpak van Caparis.

Lees het artikel over Caparis in Beweging

Lees meer
Praktijkcase Robedrijf: Bewegen is geen sport

Het Rotterdamse Robedrijf heeft in 2017 een pilot opgezet om medewerkers meer te laten bewegen en hun stress te verminderen. Onder de naam ‘Bewegen is geen sport’ zijn onder andere stappentellers uitgedeeld, ‘beweegmomentjes’ georganiseerd en uitdagingen (challenges) bedacht.

Ook...

Lees meer
Communicatievoorbeelden SW-bedrijven voor bewegen

Zelf aan de slag om medewerkers meer te laten bewegen? Laat je inspireren door voorbeelden van andere SW-bedrijven.

Concern voor Werk, DSW, Soweco en Ergon delen op deze pagina communicatiemiddelen, zoals flyers, uitnodigingen, foto’s en folders, die zij hebben gebruikt om beweging bij...

Lees meer
Meer voor de werkgever