Home » Praktijkvoorbeelden » Directie Tomingroep aan het woord over LLO
Praktijkvoorbeeld

Directie Tomingroep aan het woord over LLO

Het interview met de directie van Tomingroep is de eerste in de reeks van directeuren aan het woord over Leven Lang Ontwikkelen in de sector. In deze interviewreeks vertellen directies over hoe hun medewerkers de SBCM Topperverkiezing 2022 ervaarden, wat zij als organisatie doen om medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelingen en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen.

Transitie naar een (door)ontwikkelbedrijf

In dit eerste interview neemt Francisca Moesker, directeur Personeel, Organisatie en (Arbeids)ontwikkeling van Tomingroep, het woord. Zij vertelt dat Tomingroep op dit moment in een transitie zit. Tomingroep gaat van productiebedrijf dat met name een grote werkgever was voor doelgroepmedewerkers naar een (door)ontwikkelbedrijf waar arbeidsontwikkeling het primaire proces is. “Dat is een hele verandering voor de medewerkers, maar ook voor staf en leiding.”

“We proberen medewerkers uit te dagen om zo hoog mogelijk op de werkladder te komen en eventueel te kunnen detacheren of uitstromen. Leren en ontwikkelen is de afgelopen periode voor medewerkers daarom heel belangrijk geweest. We hebben een uitgebreid programma opgezet voor management- en personeelsontwikkeling. Daarbij willen wij een ontwikkelgerichte cultuur creëren waar leren en ontwikkelen en het benutten van talenten in het DNA van alle medewerkers komt.”

Topperverkiezing 2022

Francisca vindt de SBCM Topperverkiezing een mooie manier om het thema Leren en Ontwikkelen onder de aandacht te brengen. “Medewerkers ervaren de nominatie voor de Topperverkiezing echt als een vorm van waardering. We hebben binnen de organisatie ruim aandacht besteed aan de vier genomineerde collega’s, zodat zij ook anderen konden inspireren zich te ontwikkelen. Dat één van de vier collega’s in de finale kwam, was natuurlijk extra leuk. Hij heeft dit als zeer positief ervaren en zelf de SBCM-website in de gaten gehouden om te zien of hij geselecteerd was voor de finale.”

Ondersteunend aanbod

Francisca neemt samen met twee managers vanuit Tomingroep deel aan het Lerend netwerk ‘Doorgroei sociaal ontwikkelbedrijf’. “Daarnaast maakt Tomingroep af en toe gebruik van het SBCM aanbod en geven we daar soms onze eigen draai of look en feel aan. Momenteel krijgen alle leidinggevenden een training Veiligheidsbewustzijn waarin sociale veiligheid een onderwerp is. Omdat we goede berichten gehoord hebben over de roadshow Sociale Veiligheid overwegen we deze ook in te zetten als vervolg op de training. Onze ondernemingsraad en de afdeling Arbeidsontwikkeling gebruiken het aanbod ook af en toe in ondersteuning van trajecten.”

Stimuleren van ontwikkeling

Op de vraag wat Tomingroep doet om doelgroepmedewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, geeft Francisca aan dat Tomingroep het werk gebruikt als belangrijkste ontwikkelinstrument. “We dragen uit dat we het belangrijk vinden dat iedereen zoveel mogelijk uit zijn/haar talenten haalt. We bieden opleidingen, werkplekopdrachten en voeren Goede Gesprekken in de vorm van jaarlijkse POP-gesprekken waarin een belangrijk deel gaat over ontwikkeling. Daarnaast zijn we met medewerkers in gesprek over de werkladder en motiveren we hen om te onderzoeken wat hun best passende plek is op die ladder. De begeleiding hiervoor ligt niet alleen bij leidinggeven, maar zij worden ondersteund door trajectbegeleiders en jobcoaches.”

Tips voor werkgevers

Zoals Francisca het mooi verwoord: “Als je echt werk wilt maken van de ontwikkeling van medewerkers, ga er dan vanuit dat dit proces een lange adem is. Het is niet alleen een kwestie van aanbieden van opleidingen, trainingen en dergelijke, maar ook van het creëren van een ontwikkelcultuur. Het is belangrijk dat leren en ontwikkelen, uitproberen, vallen en opstaan en weer doorgaan de ruimte krijgen. Persoonlijke begeleiding en benadering zijn daarbij van groot belang. Ook om voor elke medewerker een plek te vinden of creëren die het beste bij zijn of haar capaciteit en belangstelling past.”

Video met directeur Ivo Korte en finalist Topperverkiezing Peter Scheppingen

Tijdens de uitreiking van de Topperverkiezing op 11 oktober sprak SBCM met Ivo Korte, algemeen directeur van Tomingroep uit Hilversum, en finalist Peter Scheppingen. Bekijk onderstaande video:

Direct naar de informatie

Delen op socials