Home » Praktijkvoorbeelden » Larcom aan het woord over leven lang ontwikkelen
Praktijkvoorbeeld

Larcom aan het woord over leven lang ontwikkelen

Het interview met Rob Houthooft van Larcom is de vierde in de reeks van directeuren aan het woord over leven lang ontwikkelen in de sector. In deze interviewreeks vertellen directies over hoe hun werknemers de SBCM Topperverkiezing 2022 ervaren, wat zij als organisatie doen om werknemers te stimuleren zich te ontwikkelen en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen.

De Topperverkiezing toont een andere kant van werknemers

Rob Houthooft, Algemeen Directeur bij Larcom, is zeer enthousiast over de Topperverkiezing van SBCM. De Topperverkiezing heeft als doel om werknemers in het zonnetje te zetten die het afgelopen jaar iets nieuws geleerd hebben en zich ontwikkeld hebben, ook al was dat soms spannend en buiten hun comfortzone. Ruud Ippel van Larcom was genomineerd voor de Topperverkiezing en is later prijswinnaar geworden. Volgens Rob heeft de werknemer dat als zeer eervol ervaren. Ruud is een van de drie prijswinnaars van de Topperverkiezing 2022. Bekijk de video met deze Topper.

Deelname aan de Topperverkiezing is volgens Rob aan elke organisatie aan te raden. “Ik wil het liefst weg bewegen van de stempel dat onze werknemers ‘zielige mensen’ zijn die met gratie een plekje op de arbeidsmarkt hebben gekregen. Dat is ook niet het geval. Wij hebben gekwalificeerde mensen met talenten. Dankzij de Topperverkiezing laat je een andere kant van die werknemers zien. Je kijkt naar de kwaliteiten in plaats van de beperkingen. Wij hebben daarom intern, maar ook op LinkedIn en Facebook, veel aandacht aan de Topperverkiezing besteed. ”

Ruud Ippel

Systematisch ontwikkelen met Werkstap

Larcom doet niet anders dan de ontwikkeling van werknemers stimuleren. Zoals Rob het mooi verwoordt: “Van afstand tot de arbeidsmarkt, naar bijdrage aan de arbeidsmarkt. We proberen mensen systematisch te laten ontwikkelen door te werken met Werkstap. Deze tool registreert het ontwikkelproces. Je kunt mensen zich op specifieke kwalificaties laten ontwikkelen of voorkomen dat ze terugvallen op een systematische manier.”

“Werkstap is een tool waarmee wij het ontwikkelproces kunnen registreren en waarmee ook bepaalde certificaten uitgereikt kunnen worden. Ons pand wordt gebruikt als opleidingslocatie, bijvoorbeeld voor een logistieke opleiding of een opleiding tot schoonmaker. Wij leiden ze op volgens het RAS-certificaat, dat door een gecertificeerd persoon afgenomen wordt. Met als voornaamste doel uitstromen. Het mooiste zou zijn dat wij met rijkdom gesloten worden doordat er niemand meer over is omdat ieder een passend plekje gevonden heeft. Dan ben ik het meest trots.”

Structurele krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging

De uitdaging die Rob op dit moment ziet is de structurele krapte op de arbeidsmarkt. “Dat wil zeggen dat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt. Maar om dat te realiseren, hebben mensen begeleiding en ontwikkeling nodig. De cyclussen van dat traject worden korter door de grote vraag aan mensen en omdat de ruimte voor financiering er niet altijd is. Daar komt ook nog eens bij kijken dat de mensen die nu instromen veel begeleiding nodig hebben. Meer dan voorheen. En dat terwijl de tijd die je ervoor krijgt steeds korter wordt.”

“Vanuit die uitdaging kijken wij naar wat we voor iemand kunnen doen. We proberen een oplossing te bieden door werknemers op te leiden tot slechts een specifiek onderdeel van iets in plaats van het hele traject. Bijvoorbeeld een werknemer in het groen; die kunnen we opleiden tot maaimachinist of bosmaaier in plaats van opleiden in alle facetten van een groenopleiding. Wanneer iemand een van die facetten leert, kan hij of zij wellicht al uitstromen naar een bedrijf dat daarvoor geschikt is.”

Een maatschappelijke rol

Rob ziet ook dat de rol van de sector steeds belangrijker wordt in de oplossing van maatschappelijke vraagstukken: “Bijvoorbeeld bij actuele vraagstukken zoals de krapte op de arbeidsmarkt en het armoedebeleid. Onze mensen zijn hard nodig om de krapte op de arbeidsmarkt op te vullen. Daarnaast is de kans op armoede minder als iemand werkt. Iemand die werkt, heeft ook minder zorgconsumptie nodig. Daardoor zijn we een breder maatschappelijke oplossing dan alleen de plek waar mensen aan een baantje geholpen worden.”

Gebruik van tools

Om werknemers nog verder te ondersteunen, maakt Larcom gebruik van beschikbare SBCM-tools. Rob: “Onze jobcoaches volgen trainingen, bijeenkomsten en/of webinars vanuit SBCM. Daarnaast werken zowel onze werknemers als jobcoaches ook met de WERK-portal.nl. Voor werknemers zijn de e-learnings erg praktisch voor op de werkvloer. Denk aan taal op de werkvloer rondom veiligheid, zoals etiketten herkennen en de nooduitgang kunnen vinden. Ook voor wat betreft onze statushouders en inburgeraars zijn de e-learnings erg handig.”

Boodschap van Rob

Voor elk ander bedrijf dat zich met de ontwikkeling van werknemers bezighoudt of bezig wil houden, zegt Rob: “Echt doen! Ga er actief mee aan de slag.” Soms hoort Rob wel eens de uitspraak, ‘maar wat als wij mensen ontwikkelen en zij vinden een andere baan?’ Daarop zegt hij altijd: “maar wat als je het niet doet en zij blijven bij je werken?” “Als je ze niet laat ontwikkelen, blijf je met een batterij aan mensen zitten waar je zelf ook niks aan hebt. Dus geniet van de positieve effecten als je hen wel ondersteunt om verder te ontwikkelen en treur niet als iemand weggaat.”

Direct naar de informatie

Delen op socials