Home » Praktijkvoorbeelden » Maak gewenst gedrag bespreekbaar; Caparis geeft het voorbeeld
Praktijkvoorbeeld

Maak gewenst gedrag bespreekbaar; Caparis geeft het voorbeeld

Hoe kun je gewenst gedrag bespreekbaar maken en stimuleren? Caparis doet dit onder andere door een positieve draai te geven aan het onderwerp op een praktische, korte en prikkelende manier. In dit praktijkvoorbeeld lees je meer over de campagnes die Caparis hiervoor inzet.

Positieve campagnes

‘Vier keer per jaar zetten we een positieve campagne op over een thema dat te maken heeft met veiligheid op de werkvloer’, zegt Roel Evers, Kwaliteit, Arbeid en Milieu/Arbocoördinator bij Caparis. ‘Dat kan zowel gaan over praktische veiligheid als sociale veiligheid. Zo bespreken we in overleggen tussen de werkleiding en de werknemers thema’s uit de gedragscode. Dat doen we bijvoorbeeld met posters en stellingen.’

Posters als middel

Als voorbeeld vertelt Evers hoe de bijeenkomst over het thema ‘pesten’ eruitzag.  ‘Er is een poster gemaakt in de vorm van een rood lieveheersbeestje. Iedereen kon witte stickers als stippen op de poster plakken, waarop zij konden schrijven wat zij van pestgedrag vonden. Ook mochten werknemers reageren op stellingen over gewenst en ongewenst gedrag. Het doel ervan is werknemers bewust maken van het eigen handelen en het effect daarop op hun collega’s. Ook krijgen zij zo meer inzicht in de afspraken over gewenst gedrag die bij Caparis gelden.’

Stimuleer het gesprek

Door gesprekken te houden over diverse thema’s ontstaat er op verschillende manieren aandacht voor sociale veiligheid. Bijvoorbeeld: wat te doen als je niet lekker in je vel zit? Evers: ‘Bij campagnes benadrukken we wat goed gedrag is en maken we normen expliciet. Het is van belang dat collega’s zich in elkaar gaan inleven en dat voorbeeldgedrag gestimuleerd wordt.’