Home » Praktijkvoorbeelden » Innovatiesubsidie aanvragen? Bekijk de inspirerende voorbeelden
Praktijkvoorbeeld

Innovatiesubsidie aanvragen? Bekijk de inspirerende voorbeelden

Meer dan 100 bedrijven en organisaties hebben gebruikgemaakt van de innovatiesubsidie van SBCM. Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden van projecten die tussen innovatie subsidie hebben ontvangen.

Simulatieonderwijs voor arbeidsmarktgericht vso

Uit inspectieonderzoek blijkt dat slechts 20% van vso-leerlingen met een arbeidsmarktgericht profiel een baan vindt. Om de kansen te vergroten, kiest het Schreuder College voor simulatieonderwijs, zoals de vorkheftrucksimulator. De keuze voor simulatoren is veilig, innovatief, breed inzetbaar en kostenefficiënt voor het aanleren van basisvaardigheden. Het gebruik van simulatoren stelt scholen en SW-bedrijven in staat om sneller trajecten aan te bieden met minder instructeurs.

Apple Repair Opleidingen voor Kwetsbare Jongeren

Er zijn zo’n 300.000 jongeren in ons land met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project Apple Repair leidt deze jongeren op voor Apple services, support, security en reparatie. Onder begeleiding van professionals en coaches worden deelnemers getraind voor verschillende functies en niveaus. Het doel is jaarlijks 15-25 stageplaatsen, 6-10 werkervaringsplekken, 3-6 proefplaatsingen en 3-6 banen te realiseren.

Veilige Loopbaanpaden in Groningen

In Groningen wordt een publiek-private samenwerking (PPS)-model ontwikkeld om loopbaantrajecten voor kwetsbare werknemers in het MKB te waarborgen. Het model bevordert continuïteit bij overstap van de ene naar de andere organisatie, strevend naar duurzame arbeidsparticipatie. Het project resulteert in een handreiking voor impact op mkb-bedrijven, gemeenten, sociale ontwikkelbedrijven, en mbo-instellingen.

Begeleiding in de laatste werkfase voor pensioen

De door Werkse uit Delft ontwikkelde pensioenmap geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden vanaf zestigjarige leeftijd tot de pensioenleeftijd. Een passende routekaart en begeleidingstraject voor medewerkers, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de aankomende nieuwe levensfase. Wat gaan ze doen? Hoe delen ze dan hun dagen in? Juist de mensen die heel erg hangen aan het werk, vallen in een gat en daar speelt deze pensioenmap op in. De resultaten zijn afgestemd met Cedris.

Meer informatie?

Delen op socials