Home » Praktijkvoorbeelden » WerkSaam Westfriesland aan het woord over leven lang ontwikkelen
Praktijkvoorbeeld

WerkSaam Westfriesland aan het woord over leven lang ontwikkelen

Het interview met Marjolijn Dölle is de derde in de reeks van directeuren aan het woord over leven lang ontwikkelen in de sector. In deze interviewreeks vertellen directies over hoe hun werknemers de SBCM Topperverkiezing 2022 ervaren, wat zij als organisatie doen om werknemers te stimuleren zich te ontwikkelen en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen.

Over beeldvorming valt nog een wereld te winnen

SBCM feliciteert Marjolijn Dölle eerst met de prijs die WerkSaam West-Friesland ontvangen heeft als beste overheidsorganisatie van 2022. “Een enorme pluim en erkenning van ons werk,” beaamt Dölle. “Ook op de werkvloer heeft dit zijn uitwerking. Waar sommige mensen zich eerder nog weleens konden schamen om bij een sociaal werkbedrijf te werken, is er nu de trots dat zij bij het beste bedrijf van Nederland werken. In deze beeldvorming valt nog een wereld te winnen,” vindt Dölle. “Wij als sociale ontwikkelbedrijven moeten meer laten zien dat we geen eindstation zijn voor mensen die niet mee kunnen komen, maar bedrijven zijn waarin mensen hun talenten verder kunnen ontwikkelen en een belangrijke schakel zijn in een goed werkende arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. De SBCM Topperverkiezing draagt daaraan bij.”

Sterk aan het Werk; een event voor de mensen zelf

Dölle vindt het SBCM-festival Sterk aan het Werk en de Topperverkiezing een mooi initiatief, omdat het echt een evenement is voor de mensen zelf. Vanaf het eerste jaar in 2019 doet WerkSaam mee. “In het eerste jaar was het lastig werknemers enthousiast te maken, maar inmiddels melden zij zichzelf aan. In de dagstart hebben we aandacht aan het festival besteed. Ook was dit jaar een groep werknemers aanwezig bij de live dag in Utrecht, waarin werknemer Willemijn Huits in de finale van de Topperverkiezing stond. Werknemers zijn vrij om hiervoor iemand te nomineren, maar het indienen gebeurt wel centraal via de afdeling communicatie. Intern is hier de nodige aandacht aan besteed en feestelijk gevierd dat de genomineerden geselecteerd waren voor de finale.”

Finalist Willemijn Huits

Aandacht laat mensen groeien

De overtuiging van Dölle is dat oprechte aandacht mensen laat groeien. “Ook als directeur is het daarom belangrijk regelmatig op de werkvloer of in een groepstraining aanwezig te zijn. Je merkt dat het wat met mensen doet als je belangstelling toont. Zij voelen zich dan gezien en gehoord. Dat merkte ik ook toen het bedrijf dit jaar een wedstrijd organiseerde om een recept te schrijven voor een gezonde maaltijd. Dit leverde enorm veel reacties op, waarvan we uiteindelijk een receptenboek gemaakt hebben. Als vervolg is nu afgesproken dat iedereen die aan het receptenboek meegewerkt heeft en die dat wil twee keer per maand in de bedrijfskantine mag werken.”

Werksoorten en inzet van technologie

Dölle vervolgt: “Daarnaast is het belangrijk dat we als bedrijf verschillende werksoorten kunnen bieden, zodat mensen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Gebruik van technologie kan mensen ook helpen om zich verder te ontwikkelen. Zo zetten we nu een VR-bril in om mensen te leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Met een VR-bril kunnen ze de situatie op een veilige manier ervaren om vervolgens met ondersteuning van een app daadwerkelijk zelf te gaan reizen. Ook voor beroepsoriëntatie wordt de VR-bril ingezet.”

Investeren in ontwikkelen loont

Investeren in de ontwikkeling van werknemers loont, vindt Dölle. Volgens haar zien teamleiders niet altijd het nut dat werknemers uit het productieproces gehaald worden om een training te volgen. Totdat zij daarna ervaren dat een werknemer bijvoorbeeld minder instructies nodig heeft of dat de samenwerking met collega’s verbetert of diegene meer betrokkenheid toont. Dan zien zij de voordelen van zo’n training. “Op de korte termijn geeft het misschien gedoe, maar op de lange termijn hebben zowel de werknemer als de organisatie er profijt van,” aldus Dölle.

Uitdaging als sector

De belangrijkste uitdaging waar alle sociale ontwikkelbedrijven mee worstelen? Volgens Dölle is dat om als bedrijf uit de rode cijfers te blijven als je wilt blijven inzetten op het ontwikkelen van mensen. “Dat lukt met de huidige overheidsfinanciering niet, waardoor het risico groot is dat je weer louter een productiebedrijf wordt.” De overtuiging van Dölle is dat als je stopt met ontwikkelen, het de maatschappij veel meer geld gaat kosten. “Mensen komen thuis op de bank te zitten met het risico (verder) in een isolement, depressie, verslaving of andere problematiek te raken met alle zorgkosten van dien.”

“Bovendien hebben veel mensen uit de doelgroep Banenafspraak dezelfde ondersteuningsbehoefte als mensen met een oude SW-indicatie. Ook de scheidslijn tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk is dun. Vaak gaat het om een vergelijkbare doelgroep. Verder ziet WerkSaam de groep mensen afkomstig uit andere landen groeien. Dit maakt dat er ook structureel aandacht nodig is voor taal op de werkvloer. ”

Waarom een Topper nomineren?

Dölle vindt dat de Topperverkiezing laat zien dat investeren in ontwikkeling loont. “Belangrijk is dat we ons dat blijven realiseren en hierover ervaringen delen. Met de Topperverkiezing kan je werknemers die extra hard gewerkt hebben aan hun ontwikkeling in het zonnetje zetten. Natuurlijk werken er heel veel Toppers binnen ons bedrijf en in de sector, maar je kan mensen die een extra stap hebben gezet, best in de schijnwerpers zetten. In het bedrijfsleven ontvangen werknemers soms toch ook een bonus als ze een extra prestatie hebben geleverd, dus waarom voor onze werknemers niet?”

Meer informatie?

Delen op socials