Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Om verzuim aan te pakken en de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, heb je rekening te houden met een complexe mix van factoren. Denk aan de belastbaarheid van medewerkers, het werkaanbod, of de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

Het ‘Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim’ toont de samenhang tussen deze factoren en geeft concrete aanwijzingen voor een optimale balans. Ook biedt het denkkader aangrijpingspunten voor een gerichte re-integratie-aanpak.

Het denkkader is met name bedoeld voor managers, P&O’ers, arbocoördinatoren, werkleiders en begeleiders.

Bekijk het Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim.