Diamantgroep: platform voor kennisuitwisseling

Diamantgroep: platform voor kennisuitwisseling

Leerwerkbedrijf de Diamantgroep reorganiseerde het toezicht op het arbobeleid. In plaats van arbocoördinatoren kwam er een organisatiebreed platform, waarin preventiemedewerkers kennis uitwisselen met onder meer de OR, de BHV en de directie. Het platform heeft ook een adviserende rol.

Decentraal

Ruim twee jaar geleden startte bij de Diamantgroep een reorganisatie, waarbij ook onderzoek werd gedaan naar veilig en gezond werken binnen het bedrijf. Dit leidde tot een nieuwe organisatiestructuur waarin de functie voor arbocoördinator kwam te vervallen. De verantwoordelijkheid voor arbobeleid is nu meer decentraal belegd: in iedere divisie staat er een preventiemedewerker naast de manager. Dit is een rol die een medewerker (tijdelijk) naast zijn bestaande werkzaamheden vervult.

Kennisplatform

De primaire verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken ligt bij de operationeel directeur. Daarnaast is er een organisatiebreed platform opgezet. Hierin delen de preventiemedewerkers uit de divisies kennis met de OR, de BHV, de directie, de beleidsadviseur Arbo en milieu, en de procescontroller. Dat kan gaan om specifieke expertise en praktijkervaringen. Maar ook bespreekt het platform de werklast en actualiseert het BHV-plannen. Per locatie kijkt het platform naar de veiligheid van medewerkers en denkt het mee over eventuele verbetermogelijkheden. Het platform is een adviesorgaan voor de directie en de divisiemanagers.

Gevolgen voor draagvlak en verantwoordelijkheid

De nieuwe structuur heeft geleid tot meer draagvlak voor veiligheid en preventiebeleid en een beter belegde verantwoordelijkheid, concludeert de Diamantgroep. Door de verantwoordelijkheden lager te beleggen, worden de medewerkers ook betrokken bij het veiligheidsbeleid. Zo heeft de Ondernemingsraad nu een eigen commissie die zich richt op veilig werken. Aan de andere kant blijft draagvlak onder de managers belangrijk. Daar wordt voor gezorgd door de adviserende rol van het kennisplatform en doordat de preventiemedewerker een positie inneemt naast de divisiemanager.

Specifieke expertise

Een ander voordeel is dat de preventiemedewerkers binnen hun eigen divisie expertise opbouwen. De werkzaamheden en risico’s verschillen namelijk tussen de verschillende divisies. Deze opgebouwde expertise is ook voor de rest van de organisatie waardevol. Het blijkt nog wel lastig om alle gedetacheerden op locatie en de inlenende bedrijven te betrekken bij het arbobeleid. Er is nu één preventiemedewerker aangesteld die zich specialiseert in de arbo-omstandigheden bij de gedetacheerden.

Investering van tijd en energie

Het heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd om de nieuwe werkwijze binnen de Diamantgroep op te zetten. Het kost tijd en energie om preventiemedewerkers op te leiden. Daarnaast was het belangrijk dat de ondernemingsraad betrokken was bij de organisatieverandering en daarmee instemde. Sinds de zomer van 2018 is de nieuwe opzet een feit. Uiteindelijk is het doel dat de preventiemedewerkers zelf de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren.