EMCO-groep: Arbogroepjes inspecteren zelf werkvloer op veiligheid

EMCO-groep: Arbogroepjes inspecteren zelf werkvloer op veiligheid

Bij de EMCO-groep lopen medewerkers zelf regelmatig inspectierondjes om de veiligheid van het werk in de gaten te houden. Deze arbogroepjes, die werken op vrijwillige basis, brengen de arboregels dicht bij de werkvloer.

Inspectierondje op eigen afdeling

De EMCO-groep, het leernetwerk van de regio Zuidoost-Drenthe, werkt sinds een paar jaar met arbogroepjes. Die bestaan uit drie of vier medewerkers die zich als vrijwilliger hebben aangemeld om regelmatig met een inspectielijst een rondje te lopen op hun afdeling. Ze letten er bijvoorbeeld op of de afdeling netjes opgeruimd is, de looppaden vrij zijn en of de brandblussers goed zichtbaar zijn. Het inspectielijstje kan zo nodig aangevuld worden met aandachtspunten die specifiek voor een afdeling gelden.

Arboregels dicht bij de praktijk brengen

Remke Panman, veiligheidsdeskundige bij de EMCO-groep: ‘Veilig werken is een primaire verantwoording van de lijn en dat moet ook zo blijven. Volgens de afspraak loopt jaarlijks een preventiemedewerker of veiligheidskundige een inspectieronde op elke afdeling. Deze deskundige heeft dan ook contact met het arbogroepje. De arbogroepjes zijn vooral bedoeld om het onderwerp veilig werken dichter bij de werkvloer te brengen. Het is goed dat de groepjes regelmatig van samenstelling veranderen. Op die manier houdt iedereen een frisse blik en verslapt de aandacht voor veilige arbeidsomstandigheden niet.’

Steun van de leiding essentieel

Belangrijk voor de aanpak is dat de afdelingsleiding de werkwijze steunt en ervoor zorgt dat het arbogroepje de tijd en mogelijkheid heeft om de inspectie uit te voeren. Ook bespreekt het groepje na elke inspectieronde de bevindingen met hun leidinggevende. Daarom zijn de arbogroepjes alleen actief op die afdelingen waar de leiding achter de aanpak staat. De EMCO-groep wil er wel naar toe dat er straks op iedere afdeling een arbogroepje is om gezond en veilig werken op de werkvloer te bevorderen.