Omgaan met agressie

Omgaan met agressie

Hoe herken je agressief gedrag op de werkvloer? En hoe pak je dit gedrag aan? Gebruik onder andere de kernpuntenkaarten, agressieprotocollen en de publicatie ‘Dit pik ik niet’ om hier inzicht in te krijgen.

Kernpuntenkaarten over agressie

Agressieprotocol

Een agressieprotocol bevat afspraken voor een agressiebeleid. Denk aan de interne rolverdeling, de opzet van een vertrouwenscommissie, mogelijke sancties voor de daders en een handelswijze voor het melden van incidenten. Zelf een agressieprotocol opstellen? Laat je inspireren door de agressieprotocollen van de Diamant-groep, Pantar en WSD.

Publicaties over agressiebeheersing