Toolbox aanpak (digitaal) pesten

Toolbox aanpak (digitaal) pesten

Pestgedrag op de werkvloer of daarbuiten, bijvoorbeeld via social media, kan grote impact hebben op medewerkers. Tegelijkertijd is het als werkgever moeilijk om grip te krijgen op wat er precies aan de hand is. Daarom heeft SBCM de toolbox ‘Aanpak (digitaal) pesten’ ontwikkeld.

De toolbox biedt professionals een goede basis om pestgedrag te leren herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

De toolbox bestaat uit de volgende materialen:

In deze folder lees je hoe je (digitaal) pesten herkent en aanpakt:

Met de dialoogkaarten krijgen leidinggevenden een handvat om het onderwerp (digitaal) pesten bespreekbaar te maken met medewerkers. De acht kaarten belichten elk een onderdeel van pesten. Je kunt de dialoogkaarten printen en uitknippen.

In deze folder lezen medewerkers wat (digitaal) pesten is, wat ze kunnen doen om pesten te voorkomen en wat ze kunnen doen wanneer het toch voorkomt. De folder ‘Pesten werknemers’ is een drukwerkbestand dat je zelf kan (laten) drukken en verspreiden binnen de organisatie.

SBCM heeft twee posters ontwikkeld die bedrijven op kunnen hangen om aandacht te vragen voor pestgedrag. De bestanden zijn drukwerkbestanden op A3-formaat die je zelf kan uitprinten en gebruiken.

  • Film voor medewerkers over pesten

De film voor medewerkers laat zien wat pesten is en hoe je ermee om kan gaan. Je kunt de film inzetten om aandacht te vragen voor het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Meer tools om pesten aan te pakken

Informatie over agressie