Toolbox aanpak (digitaal) pesten

Toolbox aanpak (digitaal) pesten

Pestgedrag op de werkvloer of daarbuiten, bijvoorbeeld via social media, kan grote impact hebben op medewerkers. Tegelijkertijd is het als werkgever moeilijk om grip te krijgen op wat er precies aan de hand is. Daarom heeft SBCM de toolbox ‘Aanpak (digitaal) pesten’ ontwikkeld.De toolbox biedt professionals een goede basis om pestgedrag te leren herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Video

De video voor medewerkers laat zien wat pesten is en hoe je ermee om kan gaan. Je kunt de video inzetten om aandacht te vragen voor het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

Informatiefolder

In deze folder lees je hoe je (digitaal) pesten herkent en aanpakt. De folder is beschikbaar voor zowel professionals als medewerkers. Medewerkers kunnen lezen wat (digitaal) pesten is, wat ze kunnen doen om pesten te voorkomen en wat ze kunnen doen wanneer het toch voorkomt. De folder is een drukwerkbestand dat je zelf kan (laten) drukken en verspreiden binnen de organisatie.

Dialoogkaarten

Met de dialoogkaarten krijgen leidinggevenden een handvat om het onderwerp (digitaal) pesten bespreekbaar te maken met medewerkers. De acht kaarten belichten elk een onderdeel van pesten. Je kunt de dialoogkaarten printen en uitknippen.

Posters

SBCM heeft twee posters ontwikkeld die bedrijven op kunnen hangen om aandacht te vragen voor pestgedrag. De bestanden zijn drukwerkbestanden op A3-formaat die je zelf kan uitprinten en gebruiken.

Meer tools om pesten aan te pakken

Op de WERK-portal.nl staan online programma’s om medewerkers te ondersteunen zoals Omgaan met elkaar. Bij dit programma is voor begeleiders ook een handreiking met werkvormen en hulpmiddelen voor het voeren van gesprekken. Deze is ook te vinden op de WERK-portal.nl onder de knop Voor organisaties.

Informatie over agressie