Toolbox Aanpak Roken

Toolbox Aanpak Roken

Door stoppen met roken te bevorderen is veel gezondheidswinst te behalen, bij uitstek in SW-organisaties waar relatief veel medewerkers roken. De toolbox Aanpak Roken biedt praktische handvatten en inspiratie voor SW-bedrijven om stappen te zetten naar een rookvrije(re) organisatie. De toolbox is gebaseerd op de ervaringen van vijf SW-bedrijven. Zij hebben samen met het Trimbos-Instituut deelgenomen aan de pilot ‘Aanpak roken in de SW’. 

De toolbox bestaat uit meerdere onderdelen. De basis vormt de publicatie ‘Naar een rookvrije(re) SW’ met praktische handvaten voor de ontwikkeling van een aanpak roken. Bij de publicatie horen 8 verdiepende documenten en hulpmiddelen. Deze zijn ook eigenstandig te gebruiken en zijn daarom apart te downloaden.

Verdiepende documenten en hulpmiddelen :

1. Denkbeelden over verslaving
2. Vragenlijsten Rookprevalentie
2a Versie rokers

2b Versie niet-rokers

2c Versie werkleiders

3. Gezondheidsrisico’s en kosten roken

4. Nuttige websites en andere informatiebronnen over (stoppen met) roken

5. Casus rokers

6. Voorbeeldpresentatie Roken voor management en beleid

7. Checklist Plan van Aanpak Roken

8. Rookbeleid