WSD verbetert taalvaardigheid met hulp van Kennisgroep SW

WSD verbetert taalvaardigheid met hulp van Kennisgroep SW

WSD sloot zich een jaar geleden aan bij het Taalakkoord en werkt nu hard aan een aanpak van laaggeletterdheid. Met onder andere voorlichting voor werkleiders, de inzet van taalambassadeurs en een taalcursus NT1, hoopt men de taalvaardigheid onder medewerkers te verbeteren.

‘Met de WERK-portal.nl kunnen we medewerkers hun eigen opdrachten geven. Zo kunnen we iedere medewerker maatwerk leveren.’

Nicole Moviat, manager van de WSD Academie, schat dat veel medewerkers van WSD kampen met laaggeletterdheid. ‘In onze regio is 13 tot 15 procent van de inwoners laaggeletterd. Onder onze medewerkers is dat percentage waarschijnlijk nog hoger.’ Reden voor WSD om zich een jaar geleden aan te sluiten bij het Taalakkoord en zich te committeren aan het verbeteren van taalvaardigheid. 

‘Uit onderzoek blijkt dat mensen zich beter voelen naarmate ze vaardiger worden met taal’, zegt Moviat. ‘Dan kunnen ze zelf hun post lezen of brieven schrijven. Ook voor het werk biedt taalvaardigheid veel voordelen: werknemers die goed kunnen lezen en schrijven werken veiliger, hebben gemiddeld een hogere productie en een lager verzuim. Daarnaast moeten werknemers steeds vaker cursussen volgen, zoals bijvoorbeeld de VCA-cursus. Dan is het belangrijk dat ze goed kunnen lezen en schrijven.’

NT1 en NT2

Op dit moment biedt WSD vooral NT2-taaltrainingen aan, voor anderstaligen. Die training duurt minimaal een jaar, totdat de cursisten het Nederlands genoeg beheersen. Daarnaast zet de organisatie een NT1-taaltraining op, voor Nederlandssprekende medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat gebeurt binnen de WSD Academie, waar ook andere trainingen aan medewerkers en professionals worden gegeven. 

‘We zijn nu medewerkers aan het werven voor de NT1-taaltraining’, aldus Moviat. ‘We willen starten met een groep van tien medewerkers, die ondersteund worden door een docent en één of twee vrijwilligers. Twee docenten van de WSD Academie volgen nu een opleiding tot taaldocent. Waarschijnlijk bestaat de training uit één of twee dagdelen per week, van drie uur per sessie. We willen eerst een groep medewerkers samenstellen en daar vervolgens het aanbod op afstemmen.’ De cursus staat open voor alle medewerkers die binnen de werkplaatsen van WSD werken. ‘Het trainen van gedetacheerden wordt lastiger’, zegt Moviat. ‘Dan zijn ze een tijd weg uit het productieproces. Daarom richten we ons in eerste instantie op de medewerkers binnen onze eigen infrastructuur.’

Medewerkers worden benaderd via het WSD-Journaal, een maandelijks video-nieuwsbulletin. Daarnaast worden werkleiders op afdelingsoverleggen gevraagd om alert te zijn op laaggeletterdheid. De Stichting Lezen & Schrijven verzorgt een training voor werkleiders van WSD, zodat zij laaggeletterdheid herkennen en bespreekbaar kunnen maken.

Kennisgroep SW

Als ondertekenaar van het Taalakkoord overlegt WSD periodiek met andere SW-bedrijven binnen de Kennisgroep SW. ‘Wij staan nog redelijk aan het begin van onze aanpak van laaggeletterdheid’, zegt Moviat. ‘Daarom is het fijn om veel van andere SW-bedrijven op te steken in de kennisgroep. Ik heb daar geleerd dat er veel hulp te vinden is op taalgebied. Ook heb ik er goede ideeën opgedaan, zoals bijvoorbeeld het gebruik van taalmaatjes en taalambassadeurs. De taalambassadeur hebben we inmiddels. Met de taalmaatjes gaan we aan de slag.’ 

WSD volgt de insteek van de Stichting Lezen & Schrijven om naast taal meteen rekenen en digitale vaardigheden te trainen. ‘In de taalcursus die we nu opzetten laten we rekenen vooralsnog even los’, zegt Moviat. ‘Wel pakken we digitale vaardigheden mee. Dat is nodig zodat medewerkers ook zelf aan de slag kunnen met e-learning. Iedereen heeft verschillende niveaus en persoonlijke doelen. Met de WERK-portal.nl kunnen we medewerkers hun eigen opdrachten geven. Zo kunnen we iedere medewerker maatwerk leveren.’

Bekijk de video met taalambassadeur Ferry uit het WSD-Journaal.

Meer weten over het verbeteren van taalvaardigheid

Meer weten over het verbeteren van taalvaardigheid van werknemers? Bekijk dan al onze hulpmiddelen op taalgebied.