Relevante subsidies voor SW-bedrijven

Relevante subsidies voor SW-bedrijven

Ben je op zoek naar een subsidieregeling die jouw organisatie kan gebruiken voor de ontwikkeling van medewerkers? Regelmatig worden door verschillende partijen subsidies beschikbaar gesteld voor activiteiten die ook door SW-bedrijven worden uitgevoerd of uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hierbij altijd om tijdelijke subsidies. Op deze pagina hebben we alle relevante subsidieregelingen voor de SW op een rij gezet met verwijzing naar de bron voor meer informatie.

Subsidieregeling Praktijkleren

Wil je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Lees meer over de subsidieregeling op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg vergoedt de kosten die werkgevers maken voor het begeleiden van werknemers die deelnemen aan praktijkleren. Dat biedt kansen voor zowel werkgevers als kandidaten. Lees meer over de subsidieregeling op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het geld uit het STAP-budget kunnen zij een opleiding, training of cursus volgen. Hierdoor hebben zij meer kans om hun baan te houden of een nieuwe baan te vinden. Lees hier meer over het STAP-budget.

Tel mee met taal

Als werkgever kun je bij Tel mee met Taal subsidie aanvragen voor taal- en andere scholing van medewerkers. Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS om laaggeletterdheid te verminderen. Je kunt van 1 januari tot en met 28 februari subsidie aanvragen. Lees hier meer over Tel mee met Taal.

Subsidiemogelijkheden Erasmus+ 

Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Erasmus+ kent twee basismogelijkheden voor subsidie: internationale mobiliteit van medewerkers en vrijwilligers (KA1) en internationale kennis en ervaringen delen tussen organisaties (KA2). Voor SW-bedrijven liggen de mogelijkheden vooral in de Volwasseneneducatiesector. Bij de KA1-projecten is het ook mogelijk mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking een mobiliteitservaring te geven. Wil je een subsidieaanvraag doen, dan vind je op de website van Erasmus+ meer informatie het programma en de mogelijkheden. Of via ve@erasmusplus.nl  

Vraag hulp aan het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket is een onafhankelijk adviespunt met kennis van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij kunnen werkgevers daarom goed adviseren over de verschillende financiële regelingen en subsidies op het gebied van leren en werken. Zij bieden ook een actueel overzicht van regelingen op hun site. Vind hier het leerwerkloket in jouw regio.

Leeroverzicht.nl

Sinds oktober 2022 is het platform Leeroverzicht online. Het geeft het meest complete aanbod van beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies in Nederland. Het platform Leeroverzicht is een initiatief van de Rijksoverheid, samen met sociale partners en onderwijskoepels.

MDIEU-subsidie voor bedrijven

MDIEU staat voor Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden (MDIEU) en wordt aangeboden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten en om oudere werknemers met zwaar werk maximaal 3 jaar voor de AOW leeftijd eerder te laten stoppen. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 september 09.00 uur tot en met 30 november 2023 17.00 uur. In 2024 volgt een nieuw aanvraagtijdvak. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro. Kijk voor de meest recente informatie hierover op deze pagina.