Relevante subsidies voor SW-bedrijven

Relevante subsidies voor SW-bedrijven

Ben je op zoek naar een subsidieregeling die jouw organisatie kan gebruiken voor de ontwikkeling van medewerkers? Regelmatig worden door verschillende partijen subsidies beschikbaar gesteld voor activiteiten die ook door SW-bedrijven worden uitgevoerd of uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hierbij altijd om tijdelijke subsidies. Op deze pagina hebben we alle relevante subsidieregelingen voor de SW op een rij gezet met verwijzing naar de bron voor meer informatie.

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg vergoedt de kosten die werkgevers maken voor het begeleiden van werknemers die deelnemen aan praktijkleren. Dat biedt kansen voor zowel werkgevers als kandidaten. Lees meer over de subsidieregeling op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Project Update van A&O fonds Gemeenten

Met behulp van de subsidieregeling Nederland leert door, voert het A&O fonds Gemeenten het project Update uit. Tot 19 september 2022 kan er een subsidieaanvraag worden ingediend voor ontwikkelactiviteiten voor medewerkers met (v)mbo werk- en denkniveau. Aanvraag kan alleen voor gemeentelijke werknemers: werknemers die vallen onder de cao Gemeenten, cao SGO of de cao SW. Het aanbod kan onder meer interessant zijn voor de doorontwikkeling van werk(bege)leiders, bijvoorbeeld voor onze leergang werkleider. Lees hier meer.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het geld uit het STAP-budget kunnen zij een opleiding, training of cursus volgen. Hierdoor hebben zij meer kans om hun baan te houden of een nieuwe baan te vinden. Lees hier meer over het STAP-budget.

Tel mee met taal

Als werkgever kun je bij Tel mee met Taal subsidie aanvragen voor taal- en andere scholing van medewerkers. Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS om laaggeletterdheid te verminderen. Je kunt van 1 januari tot en met 28 februari subsidie aanvragen. Lees hier meer over Tel mee met Taal.

Subsidiemogelijkheden Erasmus+ 

Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Erasmus+ kent twee basismogelijkheden voor subsidie: internationale mobiliteit van medewerkers en vrijwilligers (KA1) en internationale kennis en ervaringen delen tussen organisaties (KA2). Voor SW-bedrijven liggen de mogelijkheden vooral in de Volwasseneneducatiesector. Bij de KA1-projecten is het ook mogelijk mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking een mobiliteitservaring te geven. Wil je een subsidieaanvraag doen, dan vind je op de website van Erasmus+ meer informatie het programma en de mogelijkheden. Of via ve@erasmusplus.nl