Vitaliteitsscan

Vitaliteitsscan

Er zijn allerlei vragenlijsten die duurzame inzetbaarheid en/of het werkvermogen van medewerkers meten. Een bekende is de workability index (WAI). Deze vragenlijsten zijn in de praktijk van de SW vaak niet (zelfstandig) bruikbaar: ze zijn lang en (te) ingewikkeld. Daarom ontwikkelen we een beknopte vitaliteitsscan voor medewerkers in de SW. De vragenlijst prikkelt om stil te staan bij je werk en de drie pijlers. Bovendien krijg je met de digitale versie een terugkoppeling met praktische tips als hulpmiddel om het gesprek met je leidinggevende en/of collega’s aan te gaan. De vragen uit de vragenlijst kunnen desgewenst ook aan het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) worden toegevoegd.