Home » Tools » Checklist voor het uitvoeren van functiecreatie
Tool

Checklist voor het uitvoeren van functiecreatie

We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt voor iedereen. In Nederland moeten er in 2026 daarom 125.000 banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Functiecreatie is een belangrijk instrument om deze banen te realiseren. Zet jouw organisatie in op functiecreatie? Maak dan gebruik van deze checklist.

Wat is functiecreatie?

Organisaties die zich bezighouden met functiecreatie optimaliseren hun bedrijfsprocessen door werkzaamheden opnieuw te organiseren. Dit doen zij door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze te combineren tot nieuwe, duurzame banen. Deze kunnen vervolgens uitgevoerd worden door mensen met een arbeidsbeperking.

Implementeer functiecreatie met de checklist
Is jouw organisatie toegewijd om bij te dragen aan het doel van 125.000 nieuwe banen door in te zetten op functiecreatie? De Checklist implementatie functiecreatie kan je op weg helpen. Hierin vind je de belangrijkste aandachtspunten voor de implementatie van functiecreatie.

QuickScan en handreiking functiecreatie

Onderzoek met de QuickScan functiecreatie welke mogelijkheden jouw organisatie heeft om mensen werk aan te bieden. Je kunt hierbij het invulformulier gebruiken. Met de QuickScan doorloop je een aantal stappen om te komen tot een advies. Deze stappen staan beschreven in de handleiding. Bij elke stap krijg je handige tips.

Meer informatie

Heb jij vragen over functiecreatie, de checklist of QuickScan? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info.sbcm@caop.nl.