Home » Tools » Praktische handvatten voor coachen en begeleiden
Tool

Praktische handvatten voor coachen en begeleiden

Als jobcoach wil je zo goed mogelijk bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces en werk je hard om werkgevers te ontzorgen. Door jouw manier van coachen en begeleiden zorg je ervoor dat mensen zo optimaal mogelijk kunnen meedraaien. SBCM heeft een gids ontwikkeld om je daarin te kunnen ondersteunen.

Praktische handvatten & tips

De gids staat vol met praktische handvatten en tips  over coachen en begeleiden. Je vindt hierin onder andere:

  • Informatie over gesprekstechnieken en hoe je die kunt inzetten
  • Een overzicht van de verschillende stappen in het coachingsproces
  • Hoe je gewenste gedragsveranderingen kunt realiseren
  • Tips over het tackelen van lastige situaties

Aansluiting met de praktijk

De inhoud van de gids is samengesteld door een groep professionals uit de sector. De gids sluit daardoor goed aan bij wat jobcoaches in de dagelijkse praktijk ervaren en nodig hebben. Download de handleiding “Wijzer naar werk” om je vaardigheden met behulp van praktische tools en adviezen nog verder te verbeteren.

Direct naar de informatie

Delen op socials