Home » Tools » Gebruik het Denkkader om werknemers gezond te laten werken
Tool

Gebruik het Denkkader om werknemers gezond te laten werken

Om werknemers gezond en met plezier te laten werken, moet je rekening houden met veel verschillende factoren. Denk aan de belastbaarheid van werknemers, het werkaanbod en de dialoog tussen werknemer en leidinggevende. Het ‘Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim’ kan je hierbij helpen. Deze is met name bedoeld voor managers, P&O’ers, arbocoördinatoren, werkleiders en begeleiders.

Het denkkader toont de samenhang tussen de verschillende factoren en geeft concrete aanwijzingen voor het bereiken van een goed evenwicht. Ook biedt het handvatten om te  werken aan een gerichte re-integratie-aanpak zodat werknemers weer goed kunnen instromen na ziekte.

Direct naar de informatie

Delen op socials