Home » Tools » Voorkom infectierisico’s met de Handreiking Infectieziekten
Tool

Voorkom infectierisico’s met de Handreiking Infectieziekten

Infectieziekten door bacteriën, schimmels en virussen komen overal voor. Maar gezondheidsproblemen kunnen ook op andere werkgerelateerde manieren ontstaan. Denk aan tekenbeten in de groenvoorziening, Q-koorts op een boerderij of snijwonden in de catering. In sommige gevallen kunnen deze situaties ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Om als werkgever risico’s te vermijden, is er de handreiking Infectieziekten.

Aanscherpen arbobeleid

Je kunt de handreiking gebruiken bij het opstellen of aanscherpen van het arbobeleid gericht op het voorkomen van gezondheidsklachten. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ben je als werkgever verplicht om blootstelling aan infectieziekten te beoordelen (Arbobesluit 4.85).

 

In de handreiking staan onder meer:

  • Wettelijke bepalingen over infectieziekten.
  • Een stappenplan om risico’s te beoordelen.
  • Beheersmaatregelen in een aantal veelvoorkomende werksoorten binnen sociaal ontwikkelbedrijven, zoals werken in de groenvoorziening, catering, schoonmaak en kringloopbedrijven.
  • Verwijzingen naar andere informatiebronnen en voorbeelden.

Informatie over de handreiking

De handreiking Infectieziekten is speciaal bedoeld voor managers, HR-professionals, arbocoördinatoren en beleidswerknemers van sociale ontwikkelbedrijven. De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking van sociale partners in de werkgroep Arbocatalogus SW. Het heeft de status van advies en is dus niet bindend voor de sector. Het doel is om je te helpen eigen keuzes te maken en een arbobeleid op te stellen, waarbij je je uiteraard wel aan de wet- en regelgeving dient te houden (zie hoofdstuk 4 in de handreiking).

Direct naar de informatie

Delen op socials