Home » Tools » Kenniskring passend werk
Tool

Kenniskring passend werk

Om passend werk te creëren, dient niet alleen de aanbodkant te worden versterkt maar ook aan de vraagkant te worden gesleuteld. Dat zorgt ervoor dat mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie toch regulier, duurzaam en passend werk vinden. Er zijn verschillende methoden voor werkgevers om passend werk te creëren. Hierover hoor je meer tijdens de kenniskring passend werk.

Voor wie

Deze kenniskring is voor alle professionals die zich inzetten om passend werk te creëren voor mensen voor wie regulier werk niet vanzelfsprekend is. Denk aan professionals die zich bezighouden met jobcarving (het anders indelen van bestaand werk, om deze geschikt te maken voor een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de inzet van slimme technologie.

Resultaat

SBCM en Cedris organiseren kenniskringen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Door deel te nemen aan de kenniskring:

  • Heb je invloed op de doorontwikkeling van je eigen vakgebied.
  • Draag je bij aan het versterken van de kennis over de arbeidstoeleiding van een kwetsbare groep.
  • Vergroot je je netwerk.
  • Ontwikkel je je kennis en vaardigheden.
  • Doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Meer informatie en aanmelden

Heb je een vraag over de kenniskring passend werk? Stuur dan een mail naar info.sbcm@caop.nl.