Home » Tools » Pak pesten aan met de toolbox (digitaal) pesten
Tool

Pak pesten aan met de toolbox (digitaal) pesten

Pesten op de werkvloer of daarbuiten, bijvoorbeeld via sociale media, kan grote impact hebben op werknemers. Als werkgever kan het soms lastig zijn grip te krijgen op wat er precies aan de hand is. Daarom heeft SBCM de toolbox ‘Aanpak (digitaal) pesten’ ontwikkeld. Deze toolbox biedt een goede basis om pestgedrag te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Video voor werknemers

De video laat zien wat pesten is en hoe je ermee kan omgaan. Je kunt de video inzetten om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Informatiefolder voor werknemers

In deze folder kunnen werknemers lezen wat (digitaal) pesten is, wat ze kunnen doen om het te voorkomen en hoe ze kunnen handelen als het toch voorkomt.

Folder met SBCM logo

Folder zonder logo

Informatiefolder voor professionals

In deze folder lees je hoe je (digitaal) pesten herkent en aanpakt. De folder is een drukwerkbestand om te verspreiden binnen de organisatie.

Dialoogkaarten

Krijg handvatten om het onderwerp (digitaal) pesten bespreekbaar te maken. De acht kaarten belichten elk een onderdeel van pesten. Je kunt de kaarten printen en uitknippen.

Posters

Hang deze twee posters op om aandacht te vragen voor pestgedrag. De bestanden zijn drukwerkbestanden op A3-formaat die je kan uitprinten en gebruiken.

Handreiking

Bekijk de handreiking voor begeleiders met werkvormen en hulpmiddelen voor het voeren van gesprekken. Deze is ook te vinden op de WERK-portal.nl onder de knop Voor organisaties.