Home » Tools » Toolbox Duurzaam omgaan met psychische klachten
Tool

Toolbox Duurzaam omgaan met psychische klachten

Psychische klachten en verzuim kunnen leidinggevenden vaak voor uitdagingen plaatsen. Wat heeft een werknemer nodig? Meer rust of juist een duwtje in de rug om weer aan het werk te gaan? Hoe kun je ervoor zorgen dat je begrijpt wat iemand nodig heeft om goed, gezond en met plezier te kunnen (blijven) werken? En wat kun je doen als het soms minder goed gaat? Om hier meer inzicht in te krijgen, is het belangrijk om te beschikken over de juiste gespreksvaardigheden. Deze toolbox helpt je om werknemers met een psychische kwetsbaarheid duurzaam inzetbaar te houden.

Training voor managers ‘Psychische diversiteit: het gesprek’

De training ‘Psychische diversiteit: het gesprek’ richt zich op de rol van managers en hoe ze kunnen omgaan met werknemers die psychische klachten hebben. Samen met een ervaringsdeskundige trainer onderzoek je je eigen vooroordelen en ontdek je hoe je deze op een positieve manier kunt benaderen. Deze kennis test je vervolgens door samen met een trainingsacteur praktische oefeningen te doen.

Ontdek de training Psychische diversiteit: het gesprek

Blijven werken met psychische klachten, een handreiking voor werkgevers

Veel werkgevers vinden het een uitdaging om werknemers met psychische klachten aan het werk te houden. Om werkgevers hierbij te ondersteunen, heeft de HAN een handreiking ontwikkeld met vijf handvatten voor werkbehoud bij psychische klachten. Hiermee kun je tijdig signalen opvangen, een goed gesprek voeren en juist handelen.

Bekijk de vijf handvatten

Cursus eerste hulp bij psychische klachten

MHFA (Mental Health First Aid) is een cursus voor eerste hulp bij psychische klachten. Met deze cursus vergroot jij je kennis over psychische klachten en leer je signalen herkennen. Je oefent hoe je het gesprek kan aangaan met iemand bij wie je mentale klachten vermoedt en hoe je kan handelen als iemand in een crisis verkeert. De cursus is er, net zoals een EHBO cursus, voor iedereen.

Bekijk de cursus eerste hulp bij psychische klachten

Fachtsheet omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden en inadequate ziektepercepties

Sommige werknemers hebben moeite om zich aan te passen door een psychische kwetsbaarheid. Ook sluit de begeleiding niet altijd aan bij hun kennis en vaardigheden. Het UMC Groningen maakte daar een factsheet over. Deze is bedoeld voor arboprofessionals en beleidsmakers, maar ook waardevol voor coaches die in hun dagelijks werk te maken hebben met werknemers met psychische klachten.

Lees de factsheet

Meer informatie?

Delen op socials