Home » Tools » Voer een mooi gesprek met de stellingenkaartjes
Tool

Voer een mooi gesprek met de stellingenkaartjes

Ga op een actieve manier aan de slag met een aantal stellingen over bewegen, eten en ontspannen. Op deze manier draag je actief bij aan gezonder leven en werken én aan het werkplezier van werknemers. Maak gebruik van de stellingenkaartjes in jouw team. Het spel bestaat uit acht stellingen per onderwerp en belicht drie onderwerpen.

Zo speel je het spel

Ga aan de slag met de stellingenkaarten in een groep van tenminste 4 personen. Print de kaartjes uit op wat dikker papier en houd ze in je eigen hand. Zorg ervoor dat je een wat grotere ruimte tot je beschikking hebt en trek een (denkbeeldige) streep. Leg uit aan de groep dat de linkerkant van de streep de ‘eens’-kant is en de rechterkant van de streep de ‘oneens’-kant.

Geef aan de groep aan uit welke categorie je als eerste een stelling pakt. Lees de stelling hardop voor en vraag de groep om als ze het eens zijn met de stelling links van de streep te gaan staan en als ze het oneens zijn met de stelling rechts van de streep. Ze kunnen ook in het midden gaan staan als ze geen duidelijke mening over de stelling hebben. Vraag de mensen met een duidelijke mening om toe te lichten hoe ze over de stelling denken.

Toelichting

Advies en info: 1x PDF voor achterzijde, verder iedere stelling eigen PDF
Formaat: 100 x 80 mm
Dikte: 250g/m2
Overig: full colour, dubbelzijdig
Beschikbaar in white-label versie (PDF / InDesign)