Home » Tools » Voorkom stigmatisering op de werkvloer
Tool

Voorkom stigmatisering op de werkvloer

Om werknemers goed te kunnen helpen, is het van belang om stigma’s (negatieve labels die werknemers krijgen) te vermijden. Niet stigmatiseren hoort onderdeel te zijn van hun begeleiding. Kennis, bewustwording en goede bespreekbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. Op deze pagina vind je meer informatie, verschillende tools, hulpmiddelen en trainingen die daarbij kunnen helpen.

Bekijk alle publicaties, tips & tools

Publicatie: Werk zonder stigma

De organisatie ‘Samen Sterk zonder Stigma’ werkte aan bewustwording van stigmatisering en de impact ervan (de organisatie is in 2021 gestopt). Hun publicatie ‘Werk zonder stigma: argumentatie’ legt uit wat het probleem is en wat je kunt doen om stigma tegen te gaan. Deze publicatie is een prima startpunt om meer te weten te komen over stigma’s ronom psychische kwetsbaarheid en het belang van goede begeleiding.

https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/SSzS-Argumentatie-Werk-v4.pdf

Beslishulp: Coral 2.0

Voor werknemers is het soms moeilijk om te bepalen of ze open willen zijn over hun psychische kwetsbaarheid. Openheid is belangrijk om goede ondersteuning te krijgen, maar kan ook negatieve gevolgen hebben. Om werknemers te helpen is er de Conceal Or Reveal Decision Aid (CORAL). Deze methode, ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, Tilburg University/Tranzo en Samen Sterk zonder Stigma, helpt bij het maken van de keuze: open zijn of niet. De begeleider kan de beslishulp samen met de werknemer doornemen.

https://samensterkzonderstigma.nl/test/coral-2-0/

E-learning: Openheid op werk

Naast Coral heeft Samen Sterk zonder Stigma ook een e-learning over dit onderwerp gemaakt. Deze helpt werknemers met een psychische kwetsbaarheid  hun collega’s, werkgevers, (HR-)managers en leidinggevenden om kennis over psychische kwetsbaarheden te vergroten.

https://samensterkzonderstigma.nl/tool/e-learning/

Training: Psychische diversiteit 

De training ‘Psychische diversiteit: het gesprek’ helpt jou in je rol van manager om te gaan met mensen die binnen je team psychische klachten hebben. Samen met een ervaringsdeskundige trainer onderzoek je jouw eigen vooroordelen en kijk je hoe je dit op een positieve manier kan aanpakken.

https://samensterkzonderstigma.nl/tool/training-voor-managers-psychische-diversiteit-het-gesprek/

Handboek: Medewerkersnetwerken Gezamenlijk in-zicht 

Een medewerkersnetwerk is een platform voor werknemers met gemeenschappelijke ervaringen, zoals een psychische aandoening. Zo’n netwerk kan bijdragen aan een open, veilige organisatiecultuur en een betere bespreekbaarheid van psychische diversiteit. Om je te helpen bij het opzetten van een medewerkersnetwerk ontwikkelde Samen Sterk zonder Stigma het handboek: Gezamenlijk in-zicht.

https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/Werk-Handboek-medewerkersnetwerken-Handboek-Gezamenlijk-Inzicht.pdf

Tips: Destigmatiserende communicatie

Stigma zit vaak in tekst, taal en (onbewuste) beeldvorming. Het is belangrijk daar rekening mee te houden. Hoe zorg je ervoor dat je boodschap vrij is van stigma’s, vooroordelen en discriminatie? Hiervoor heeft Samen Sterk zonder Stigma tien tips op een rij gezet. Als je communiceert over psychische gezondheid en inclusie kun je aan de hand daarvan zorgen dat jouw boodschap altijd destigmatiserend is.

https://samensterkzonderstigma.nl/app/uploads/2021/09/SSzS-10-tips-voor-taal-v2.pdf

Bordspel: een Steekje los 

Een gesprek over psychische kwetsbaarheid kan best moeilijk zijn. Om op een laagdrempelige en luchtige manier over dit onderwerp te praten, vind je op de website van De Bagagedrager verschillende spellen. Bijvoorbeeld het bordspel ‘Een Steekje Los?’ Dit gezelschapsspel over psychische gezondheid is ook zeer geschikt om dit thema bespreekbaar te maken tijdens een teamdag, workshop of training.

https://debagagedrager.nl/producten/eigenwijs-spel-1/bordspel-een-steekje-los/

Factsheet: Als OR-lid aan de slag met stigmatisering en psychische kwetsbaarheid

Werknemers én werkgevers zijn gebaat bij het bespreken van psychische kwetsbaarheid. Toch zijn weinig werkgevers bewust van de problematiek en worden er weinig maatregelen genomen. Ondernemingsraden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Als OR-lid kun je de bespreekbaarheid bevorderen en stigmatisering aanpakken. Om je te helpen ontwikkelde Samen Sterk zonder Stigma een factsheet voor ondernemingsraden. Deze gaat dieper in op de problemen en wat je als ondernemingsraad kan doen.

https://aukjesmit.nl/wp-content/uploads/2015/01/Factsheet-voor-Ondernemingsraden.pdf

Meer informatie?

Delen op socials