Home » Tools » Tips en tricks om een goede diagnose te stellen
Tool

Tips en tricks om een goede diagnose te stellen

Een nauwkeurige diagnose is belangrijk om mensen duurzaam naar werk te begeleiden. Wat vinden professionals belangrijke elementen voor een diagnose en hoe kun je deze op een effectieve en efficiënte manier toepassen?

De Werkwijzer Diagnose biedt handvatten voor methodisch werken. Ook geeft het een efficiënte en effectieve invulling aan het stellen van een diagnose bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de werkwijzer staat centraal welke informatie nodig is om tot een goede diagnose te komen en hoe je die kennis kunt verwerven.

Onderwerpen werkwijzer

In de werkwijzer komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Opbrengst van de diagnose en het belang van methodisch werken
  • Informatie over de persoon en zijn achtergrond
  • Informatie over gedrag en competenties in de werksituatie
  • Informatie over beschikbaar werk

Meer informatie

Ben je benieuwd naar succesvolle praktijkvoorbeelden van sociale werkbedrijven die, in nauwe samenwerking met gemeenten, de diagnostiek voor de doelgroep efficiënt hebben ingericht? Lees de publicatie Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet.