Nieuwsbrief SBCM wordt gesplitst

Nieuwsbrief SBCM wordt gesplitst

Met ingang van deze maand wordt de nieuwsbrief van SBCM gesplitst in 2 aparte nieuwsbrieven: één met nieuws van SBCM en één met nieuws van het Kenniscentrum inclusieve en sociale  werkgelegenheid, waarin SBCM en Cedris samenwerken. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van SBCM en Cedris.

De SBCM-nieuwsbrief oude stijl ontving je twee keer per maand. Voortaan ontvang je nog steeds twee keer per maand een nieuwsbrief, maar dan om en om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum en de nieuwsbrief van SBCM. Zo kunnen we je optimaal voorzien van informatie.

Inhoud SBCM-nieuwsbrief

In de nieuwe SBCM-nieuwsbrief lees je over de arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten die SBCM als A&O-fonds uitvoert voor de thema’s ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, arbo en medezeggenschap. Deze activiteiten zijn zowel gericht op Wsw-werknemers als op kwetsbare doelgroepen van de Participatiewet. De activiteiten zijn terug te vinden op de website van SBCM. In de maandelijkse nieuwsbrief is er aandacht voor nieuwe en lopende projecten, praktijkvoorbeelden en instrumenten. Ook doen we regelmatig oproepen voor input uit de sector.

Inhoud nieuwsbrief Kenniscentrum

Eind maart is het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid van SBCM en Cedris gelanceerd. Het Kenniscentrum is opgericht om bij te dragen aan duurzaam, passend en betaald werk  voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op www.inclusiefwerkt.nl vind je onderzoeken, praktische tips, instrumenten, bijeenkomsten, trainingen en leernetwerken die je als beleidsmaker, professional  of werknemer in je dagelijkse werk kunt gebruiken. Via de maandelijkse nieuwsbrief van het Kenniscentrum informeren we je over de nieuwste kennis, trainingen, bijeenkomsten en producten. De eerste nieuwsbrief van het Kenniscentrum verschijnt op 19 september.