Verzuimbenchmark sociaal werkbedrijven, doe je ook weer mee?

Verzuimbenchmark sociaal werkbedrijven, doe je ook weer mee?

Begin juli 2021 kan de verzuimbenchmark weer worden ingevuld. Alle SW-bedrijven en sociale ondernemingen die aangesloten zijn bij Cedris, ontvangen in juli een uitnodiging om (weer) mee te doen aan de verzuimbenchmark SW. De uitnodiging wordt verstuurd naar de contactpersonen die bij ons bekend zijn. Doe jij ook weer mee?

Persoonlijke rapportage en landelijk verzuim

SBCM en Cedris vragen twee keer per jaar de verzuimcijfers op bij SW-bedrijven. De organisaties die deelnemen, ontvangen een persoonlijk rapport met daarin het verzuim van de eigen organisatie afgezet tegen het verzuim in de branche. Wanneer je toestemming geeft om je gegevens op organisatieniveau ook te delen met collega-SW-bedrijven, dan bevat je rapport ook een overzichtstabel met het verzuim per organisatie (alleen van die bedrijven die ook toegestemd hebben met delen). Daarnaast ontvangen deelnemende bedrijven de factsheet verzuim, waarin de landelijke ontwikkelingen op het gebied van verzuim staan beschreven.

Ben je benieuwd naar de eerdere resultaten, kijk dan op de website: https://www.sbcm.nl/actueel/thema/verzuim

Doe ook mee aan de benchmark

De uitnodiging voor de verzuimbenchmark wordt aan de contactpersonen van de bedrijven gestuurd. Wil je meedoen aan de benchmark? Neem dan contact op met het secretariaat van SBCM via info.sbcm@caop.nl