Begeleid je medewerkers met een psychische kwetsbaarheid? Ontdekt de nieuwe begeleidingskaarten

Begeleid je medewerkers met een psychische kwetsbaarheid? Ontdekt de nieuwe begeleidingskaarten

Medewerkers met een psychische kwetsbaarheid hebben op de werkvloer soms extra begeleiding nodig. Om werkleiders, leidinggevenden, (interne) jobcoaches en andere professionals hierbij te helpen, ontwikkelde SBCM de begeleidingskaarten. Deze zijn nu verbeterd, uitgebreid met drie nieuwe kaarten en opnieuw uitgebracht.

De begeleidingskaarten geven praktische handvatten om gedrag van mensen met een psychische kwetsbaarheid / psychische klachten te herkennen. Door dit gedrag of klachten kan het zijn dat medewerkers hun werk niet goed kunnen doen of zich niet voldoende ontwikkelen.

Hulp bij het herkennen en begeleiden

De begeleidingskaarten zijn gebaseerd op verschillende gedragscategorieën die in de praktijk regelmatig voorkomen, zoals faalangst en snel wisselende stemmingen. De kaarten helpen je om deze te herkennen en hoe je hier vervolgens mee om kunt gaan. Zo kun je snel en gericht handelen om zo medewerkers beter te begeleiden. Je kunt ze gebruiken bij nieuwe medewerkers én bij medewerkers die al langer in dienst zijn.

Nieuwe versie begeleidingskaarten

De begeleidingskaarten werden voor het eerst uitgebracht in 2015. Deze zijn nu vernieuwd zodat ze visueel en inhoudelijk aansluiten bij de huidige tijd. Zo is het aantal gedragscategorieën uitgebreid van zeven naar tien. De drie nieuwe kaarten richten zich op angstig en overbezorgd gedrag, verward gedrag en snel wisselende stemmingen. De bestaande kaarten zijn opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

De nieuwe versie van de begeleidingskaarten zijn via onderstaande knoppen te downloaden. De eerste knop verwijst naar een versie op A5 formaat. De tweede knop verwijst naar een versie waarin de A5 versie twee keer naast elkaar staat op A4. Deze versie is bedoeld om te printen en om vervolgens door te snijden/knippen. Liever een gedrukte versie van de begeleidingskaarten bestellen? Neem dan contact op via info.sbcm@caop.nl.