Home » Actueel » Blog 5 over het individueel ontwikkelingsplan
Actueel

Blog 5 over het individueel ontwikkelingsplan

Dit jaar is het individueel ontwikkelingsplan (IOP) uitgeroepen tot speerpunt van SBCM. Het individueel ontwikkelingsplan, ook wel het dialooggesprek of het goede gesprek genoemd, is dé sleutel tot een gezond en plezierig werken van werknemers in sociaal ontwikkelbedrijven. In deze maandelijkse blog vertellen we je meer over de ondernemingsraadsleden en kaderleden als aanjager van het IOP.

De rol van OR- en kaderleden bij het IOP en duurzame inzetbaarheid

Het IOP gaat over de duurzame inzetbaarheid van werknemers: welke ontwikkeling is gewenst en mogelijk als het gaat over groei, gezondheid en werkplezier? Duurzame inzetbaarheid levert winst op voor iedereen wanneer dit vanuit een breder perspectief bekeken wordt. Het gaat over werknemers die beschikken over kansen en mogelijkheden, zodat zij nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent het werk kunnen (en blijven) uitvoeren.

OR-leden kunnen hierin veel betekenen: een ondernemingsraad heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid te (laten) opnemen in het organisatiebeleid. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd de bestuurder hierover adviseren. Door hun eigen ervaring als werknemer én hun rol om bij te dragen aan goede arbeidsomstandigheden (en dus duurzaam inzetbare werknemers), kunnen zij een brug slaan tussen beleid en uitvoering.

Verschillende invalshoeken

Om organisaties te ondersteunen om het IOP te versterken, richten de proeftuinen binnen het project ‘Versterken IOP en duurzame inzetbaarheid’ zich op verschillende groepen. Ondanks dat de proeftuinen zich op verschillende groepen richten, blijven in alle proeftuinen uiteraard de werknemer en het nemen van diens eigen regie centraal staan. Het stimuleren hiervan kan echter vanuit verschillende invalshoeken gebeuren.

In de proeftuin ‘Versterken van de rol van OR- en kaderleden als aanjager van het IOP’ zoeken we samen met OR- en kaderleden naar hoe zij hun rol als aanjager van het IOP kunnen versterken en wat daarvoor nodig is. Zij kunnen een belangrijke rol spelen omdat zij vaak zowel zelf werknemer zijn als een adviserende rol hebben richting de organisatie.

Wat doet SBCM

SBCM is gestart met het ophalen van ervaringen en behoeften van OR- en kaderleden via een vragenlijst en gesprekken. Hieruit blijkt dat er veel verschil bestaat tussen de organisaties onderling over hoe zij vanuit de OR of via de kaderleden het IOP stimuleren. Soms heeft dat ermee te maken dat er behoefte is aan meer kennis: wat is het IOP precies? Wat heeft het te maken met duurzame inzetbaarheid? Wat is de visie van onze organisatie hierop en wat betekent dat vervolgens voor mijn eigen rol?

Stand van zaken en vervolg

Naar aanleiding van de gesprekken worden twee interactieve werksessies georganiseerd met regionale OR-platforms waarin we samen met de deelnemers aan de slag gaan met het versterken van kennis over het doel van het IOP en het belang van duurzame inzetbaarheid, en vervolgens met het vergroten van vaardigheden in hun rol als aanjager van het IOP. Op basis van de uitkomsten van deze sessies wordt samen met betrokkenen bepaald of deze workshop aan meer OR- en kaderleden kan worden aangeboden of dat andere vormen beter passend zijn.

Wil je meer weten over het hele project en wat de andere proeftuinen zijn? Lees dan ook de eerdere artikelen over het IOP.

Meer informatie?

Delen op socials