Home » Actueel » De toekomst van duurzaamheid en inclusie: de Mac Repair Opleiding
Actueel

De toekomst van duurzaamheid en inclusie: de Mac Repair Opleiding

In een tijd waarin duurzaamheid en inclusie steeds meer nadruk krijgen, is het belangrijk om innovatieve initiatieven te starten die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking binnen onze samenleving. Een inspirerend voorbeeld van zo’n initiatief is de ‘Sustainable Mac Repair Opleiding’ waarvoor de Stichting Mac Academy in 2022 een innovatiesubsidie van SBCM ontving.

Stichting Mac Academy verzorgt duurzame Apple computer reparatieopleidingen voor jongeren en jongvolwassenen met een arbeidsbeperking. In Nederland zijn er ongeveer 300.000 van deze jongeren, waarvan 85.000 mensen met autisme die vergelijkbare uitdagingen ervaren. Hun talenten blijven vaak onbenut, terwijl er een groeiende behoefte is aan geschoolde technici voor de reparatie van Apple-apparaten. Deze jongeren kunnen met de juiste coaching en begeleiding de benodigde vaardigheden ontwikkelen.

Een duurzame oplossing voor elektronisch afval

Met miljoenen ongebruikte en kapotte computers die in Nederlandse huishoudens liggen en een bedrijfscultuur waarin apparaten al na enkele jaren weer worden vervangen, is de noodzaak voor een duurzame reparatiebenadering duidelijker dan ooit. De Mac Academy neemt deze uitdaging aan door niet alleen te focussen op reparatie maar ook op het hergebruik van onderdelen, wat de ecologische voetafdruk aanzienlijk vermindert.

Apple computers worden in bedrijven vaak al na 2-5 jaar vervangen en er liggen ongeveer 5,4 miljoen ongebruikte en kapotte computers in Nederlandse huishoudens. Dit betekent dat er naar schatting miljoenen onderdelen zijn die hergebruikt kunnen worden bij reparaties. De ontwerpen van Apple zijn niet reparatievriendelijk en het ontbreekt vaak aan kennis om deze duurzaam te repareren. Om deze uitdaging aan te pakken, heeft Stichting Mac Academy het ‘Sustainable Mac Repair Opleidingsproject’ ontwikkeld. Dit programma bereidt jongeren met een uitdagende arbeidsmarktpositie voor op het repareren en onderhouden van Apple-apparaten. Onder begeleiding van ervaren professionals worden zij opgeleid, getraind en gecoacht met als uiteindelijk doel zelfstandig of met begeleiding aan het werk te blijven. Dit gebeurt in samenwerking met het UWV, gemeenten, werkgevers en mbo-scholen.

Erkend certificaat

De eerste resultaten van dit programma zijn veelbelovend. Deelnemers hebben niet alleen concrete vaardigheden verworven, maar hebben ook stappen gezet richting het behalen van een erkend certificaat. Ook hebben vijf kandidaten reeds een baan gevonden! Dit opent de deur naar een duurzamere aanpak van elektronische apparaten en biedt kansen voor werkgelegenheid aan deze jongeren die voorheen beperkte toegang hadden tot de arbeidsmarkt. Het erkende certificaat wordt momenteel in samenwerking met MBO Utrecht ontwikkeld, zodat het binnen de kwalificatiedossiers van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) valt. Daardoor kan ook in andere regio’s met andere roc’s en andere sociaal ontwikkelbedrijven bekeken worden of het opleidingstraject daar vanaf volgend schooljaar opgestart kan worden. Dit SBB-certificaat opent vele deuren en vergroot hun kansen op een duurzame carrière.

Triple win: duurzaamheid, inclusie, innovatie

Het ‘Sustainable Mac Repair Opleidingsproject’ is naast een stap in de richting van duurzaamheid ook een voorbeeld van hoe innovatie en inclusie kunnen samenkomen. Initiatiefnemer van de Mac Academy, Maurits Riton Logtenberg, vertelt: “Alleen door samen te werken en te innoveren, kunnen we een wereld creëren waarin duurzaamheid en werkgelegenheid hand in hand gaan en waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten. Ik noem dat ’triple win’. Dat is een benadering waarbij niet alleen wordt gedacht aan wat goed is voor een bedrijf, maar ook aan wat betekenisvol is voor de mensen die erbij betrokken zijn, evenals de impact op de maatschappij als geheel.”

Realiseer jouw projectidee met innovatiesubsidie

Heb jij ook een innovatief idee dat de kansen op werk kan vergroten voor mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt? Ook jij kunt de innovatiesubsidie aanvragen om jouw project te realiseren! Bekijk de voorwaarden van de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid.

Meer informatie?

Delen op socials