Home » Actueel » Week van de RI&E: een moment voor de Arbocatalogus SW
Actueel

Week van de RI&E: een moment voor de Arbocatalogus SW

Volgende week, op 10 juni, start de week van de RI&E. De Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit onderwerp is natuurlijk niet aan één week gebonden: veilig en gezond werken is een doorlopend proces dat binnen sociaal ontwikkelbedrijven dagelijks aan de orde is. Als het gaat om arbeidsomstandigheden, waar heb je dan rekening mee te houden?

Antwoord op die vraag vind je in de Arbocatalogus SW, die op dit moment geactualiseerd wordt. De arbocatalogus biedt veel praktische handvatten en tips om een veilige werkomgeving te creëren. Niet alleen voor arbocoördinatoren, maar voor iedereen: werknemers, OR, leidinggevenden, HR en bestuurders.

Aan de slag

Ga komende week aan de slag met het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Een werkomgeving waarin werknemers de ruimte hebben voor ontwikkeling, gezondheid, werkplezier en waarin zij zich veilig voelen. In de Arbocatalogus SW vind je het onderdeel Geluid. Dit onderdeel staat vol met adviezen over het optimaal samenwerken met dove en/of slechthorende collega’s. Deze zijn nu al te vinden in het programma ‘Gebarentaal op de werkvloer’ op de WERK-Portal.

In de arbocatalogus komt ook een apart onderdeel over Sociale veiligheid. Deze bevat informatie over wat móet vanuit wetgeving, maar daarnaast ook adviezen en handvatten om dit in de praktijk toe te passen, en inspirerende voorbeelden van andere sociaal ontwikkelbedrijven. Denk aan voorbeelden van aansprekende gedragsregels of een presentatie die je op de eigen organisatie kunt afstemmen om collega´s te informeren over dit thema. Wij hopen de eerste concepten dit najaar te kunnen publiceren.

Branche RI&E

Af en toe krijgen we de vraag of er een branche RI&E voor de SW is. Het antwoord is: nee, er is geen officiële branche RI&E voor de SW-sector, omdat de organisaties onderling zo sterk verschillen in werksoorten en omstandigheden en dus ook in arbeidsrisico’s. Maar, er is wel een model-RI&E! Deze kan als houvast dienen om je eigen RI&E op te stellen.

Na de actualisatie van arbocatalogus wordt ook gekeken naar een eventuele update van de model-RI&E. Het huidige model RI&E vind je hier.

Meer informatie?

Delen op socials