Home » Actueel » Terugblik De Professional Centraal 2022
Actueel

Terugblik De Professional Centraal 2022

Hoe kunnen werknemers hun vaardigheden en talenten blijven ontwikkelen? En hoe zorg je er als professional voor dat werknemers plezier houden in het werk en goed inzetbaar blijven? Tijdens het congres De Professional Centraal in 2022 kregen deelnemers antwoord op deze vragen. Heb je het congres gemist? Hieronder lees je een terugblik van de gegeven workshops.

Samen naar meer divers werk

Hoe kan je (meer) divers werk bieden en hoe begeleid je werknemers daarin? Het project DiverSWerk staat centraal tijdens deze presentatie. Dit project onderzoekt voor en met de sector hoe er meer diversiteit aan werk gecreëerd kan worden binnen de sociale werkvoorziening. Daarbij zijn voorbeelden van zowel binnen als buiten de branche opgehaald en samengebracht op de website diverswerk.inclusiefwerkt.nl.

Download de presentatie Samen naar DiverSwerk

Taal op de werkvloer

Lezen, schrijven, taal en rekenen spelen een belangrijke rol op de werkvloer. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kunnen werknemers hun taal-, reken- en digitale vaardigheden vergroten? Welke subsidies kun je daar als werkgever voor aanvragen? Het expertisepunt Basisvaardigheden, dat wordt gevormd door Stichting Lezen en schrijven en Movisie, geeft tijdens deze training concrete voorbeelden uit de praktijk van sociale ontwikkelbedrijven waarbij het expertisepunt heeft geholpen met de aanpak Taal op de werkvloer.

Technologie als driver voor ontwikkeling

Hoe kan technologie helpen bij de ontwikkeling van werknemers en welke rol kun je hier als werkgever in spelen? En welke mooie, technologische mogelijkheden bestaan er al? Kim Kooke en Joost Kollau van Weener XL nemen je graag mee in dit onderwerp, waarin zij vertellen over hoe je in dienst van de ontwikkeling van mensen, innovatieve tools ontwikkelt en wat de mogelijkheden van virtual reality, gaming en Artificiële Intelligentie (AI) zijn voor mensen met een ontwikkelvraag.

Download de presentatie Weener XL technologie als driver

Leren door ervaring bij Amfors

Bij Amfors staat leren door ervaring voorop. Ze vinden het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Tijdens de workshop ‘Leren door ervaring bij Amfors’ ondervind je de enthousiasmerende werking van opleidingstechnieken en innovatieve middelen die Amfors toepast in hun leerwijze. Daarnaast vertellen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe ze innovatie en technologische ontwikkelingen toegankelijk maken voor werknemers.

Download de presentatie Leren door ervaring bij Amfors

Methodische arbeidsontwikkeling: in zeven stappen van uitkering naar werk

‘De ontwikkelreis van Quinten’ is een waargebeurd verhaal over een jongeman die is geholpen van uitkeringssituatie naar werk. Tijdens deze interactieve workshop vertelt WVS hoe methodische arbeidsontwikkeling én het geloven in mensen leidt tot dit succes. Daarnaast neemt WVS je mee in de interessante ontwikkeling die het van de organisatie heeft gevraagd. Hoe gooiden zij het roer om? En hoe hebben ze samen met ketenpartners het proces rond de kandidaat opnieuw vormgegeven? De workshop werd gegeven door Angela Mous, manager Arbeidsontwikkeling bij WVS en Adrienne Ogier, projectleider Werkgeversdienstverlening bij WVS.

Download de presentatie van WVS

Gildeleren voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Een kwart van de mbo-1 jongeren valt uit. Er bestaat een grote kans dat deze jongeren uiteindelijk een beroep moeten doen op de bijstandsuitkering. Met Gildeleren wordt geprobeerd dat te voorkomen. Gildeleren is een vorm van onderwijs waarbij studenten niet naar school gaan, maar leren en werken in de praktijkomgeving zelf. 10 à 15 jongeren krijgen bijvoorbeeld les van een mbo-docent in een bedrijf en lopen daarnaast stage onder begeleiding van ervaren werknemers.

Bij het Gildeleren is de medewerking van werkgevers zeer belangrijk. Wat hebben zij eraan? Hoe past Gildeleren binnen de werkgeversdienstverlening? En hoe zorg je voor een duurzame samenwerking tussen school, bedrijf en gemeente? In deze interactieve workshop probeert Hanzehogeschool antwoord te geven op deze vragen. Daarnaast is er genoeg ruimte om kennis en ervaringen over Gildeleren met elkaar uit te wisselen. De workshop werd gegeven door Monique van Rijn, docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen.

Iedereen leert anders

Iedereen is anders. Zeker als het gaat om leren en ontwikkelen. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Tijdens deze workshop ontdek je wat er in ons brein gebeurt als we leren, en gaan we aan de slag met denk- en leervoorkeuren. Wat zijn de belangrijkste leermomenten als leren en werken hand in hand gaan? Hoe gaan verschillende werknemers daarmee om? En hoe kun je daar met slimme leervormen op inspelen? Tijdens de workshop is er ruimte om zelf ook casussen uit het werkveld te delen.

Download de presentatie van Sanne van Hoof, Opschudder in ontwikkeling

Van jobcoach naar skills coach

Tijdens de workshop ‘Van jobcoach naar skills coach’ geeft Saxion invulling aan het thema een leven lang ontwikkelen. We gaan het hebben over skills matching: een mooie manier om cliënten zelf de regie te geven. Daarnaast is het een praktische ruggensteun in het vinden van nieuwe mogelijkheden en het geven van richting aan hun loopbaanontwikkeling. Hoe kunnen werknemers hun vaardigheden (skills!) en talenten blijven ontwikkelen? Door hen door een skills bril te laten kijken naar hun mogelijkheden en zo inzicht in het willen en vooral het kunnen te vergroten.

Na een korte inleiding op het thema skills matching ga je aan de slag om het principe toe te passen in een aantal concrete praktijkvoorbeelden. Dat kunnen aangereikte casussen zijn, maar jij als deelnemer mag ook een eigen voorbeeld inbrengen. De workshop werd gegeven door Jan Woldendorp en Jouke Post, docent-trainers bij Saxion.

Ontwikkeling van werknemers én jezelf faciliteren met Coachen op de Werkplek

Je bent dagelijks bezig met het faciliteren van optimaal functioneren en optimale ontwikkeling van (SW-)werknemers. Je gebruikt daarbij je opleiding, je ervaring en diverse gesprekstechnieken. Het is belangrijk om ook zelf te blijven leren en ontwikkelen. Maar je bent ook een beetje ‘trainingsmoe’. Daarnaast heb je niet altijd zin in ‘weer een nieuwe methode’ terwijl je al behoorlijk wat bagage hebt.

Pantar is daarom aan de slag gegaan met Coaching op de Werkplek. Een evidence based gespreksmethode die het mogelijk maakt om al je expertise in te blijven zetten, en je tegelijkertijd op scherp zet in het toepassen van die expertise. Dus geen nieuwe methode waarbij je alles wat daarvoor kwam ‘aan de kant zet’. Maar juist benut en met een verfrissende kapstok optimaal weet in te zetten, aangevuld met verdiepende gesprekstechnieken. Met als doel: je eigen en andermans ontwikkeling een impuls geven.

Download de presentatie van Pantar en ZINZIZ

Hoe stimuleer je leren en ontwikkelen van werknemers in sociale ontwikkelbedrijven en welke rol kan de inzet van (mobiele) technologie hierbij spelen?

Om duurzaam inzetbaar te blijven, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om met nieuwe werksoorten om te gaan, beter het gesprek aan te gaan met de werkleider of collega’s of om de digitale vaardigheden te vergroten. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hoe zorg je dat deze groep gestimuleerd, gemotiveerd en ondersteund wordt om zich te (blijven) ontwikkelen (LLO). En welke rol kan de inzet van mobiele technologie hierbij spelen? TNO heeft samen met SBCM en enkele leerwerkbedrijven gekeken wat er vanuit de literatuur en in de praktijk nodig is om de ontwikkeling van werknemers verder te ondersteunen. De inzichten en geleerde lessen uit de praktijk worden tijdens de interactieve workshop met jullie gedeeld.

Download presentatie van Anne Fleur Holster en Kim Kranenborg, onderzoekers bij TNO.

Digitaalvaardiger naar werk

Wil je ook meer doen met de digitale vaardigheden van je werknemers? Digitaal meedoen is voor een grote groep werknemers binnen de sociale werkbedrijven niet altijd mogelijk. Reden om samen met SBCM te werken aan de verbetering daarvan. Maar waar hebben we het over bij digitale vaardigheden en welke stappen kun je nemen? We delen een paar voorbeelden van SW-bedrijven die daarmee aan de slag zijn gegaan. Welke instrumenten hebben ze ingezet? Bekijk de inventarisatie van hulp- en leeraanbod.

Betere taal- en digitale vaardigheden voor uw werknemers? Werk samen met de bibliotheek!

Bij sociale ontwikkelbedrijven komt laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden meer dan gemiddeld voor. Taal en digitale vaardigheden bevorderen niet alleen het beter en veiliger functioneren op het werk en dagelijks leven, het draagt ook bij aan persoonlijke groei. Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van basisvaardigheden bij SW-werknemers. Op welke manier kan de bibliotheek bijdragen aan de ontwikkeling van basisvaardigheden? En hoe ziet de samenwerking tussen een SW-bedrijf en bibliotheek eruit? Dat leer je tijdens deze workshop.

Download de presentatie van Raymond Westenberg van Bibliotheek Kennemerwaard, Annabel Grooteman van het WNK en Stephanie Verhagen van de Koninklijke Bibliotheek.

Verkenning ondersteuningsbehoefte werk en psychische kwetsbaarheid doelgroep banenafspraak en Wsw-werknemers

Relatief veel mensen binnen de SW en Participatiewet kampen met psychische problemen. Mensen met psychische problemen krijgen vaak een stigma, een stempel ‘ongeschikt’, opgeplakt. Veel mensen durven daarom niet te zeggen dat ze een psychische aandoening hebben. Door het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid (destigmatisering) kan betere hulp en ondersteuning geboden worden, waardoor de kans op (behoud van) werk toeneemt. Om meer zicht te krijgen op de problematiek en de beschikbare kennis en het ondersteuningsaanbod, is SBCM begin 2022 gestart met een verkenning. In deze workshop worden de eerste inzichten uit deze verkenning gedeeld. Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen en behoeften op dit thema met elkaar uit te wisselen.

Download de presentatie van Aukje Smit, zelfstandig onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt

Leven lang ontwikkelen met de leerwerkloketten

Tijdens deze workshop word je meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond leven lang ontwikkelen. De belangrijkste initiatieven die er zijn komen aan bod. Hierdoor ben je weer bij en werk je bovendien aan je eigen ontwikkeling. Daarnaast laten we je zien waarvoor jij en je werknemers terecht kunnen bij het Leerwerkloket in de regio. Neem je je vragen over leven lang ontwikkelen mee?

Download de presentatie van de leerwerkloketten

Leerambassadeurs maken leren toegankelijk voor iedereen

Tijdens deze uitwisselings- en kennissessie leer je wat er nodig is om praktisch en ongeschoolde werkenden te helpen bij hun ontwikkeling, zodat zij sterker staan op de arbeidsmarkt en weerbaarder zijn bij veranderingen. Scholing en ontwikkeling tijdens de loopbaan is niet voor elke werknemer vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk om drempels die men ervaart, weg te nemen.

De FNV wil meer inzicht krijgen in hoe praktisch en minder geschoolde werknemers gestimuleerd kunnen worden om met scholing en ontwikkeling aan de slag te gaan en hier passende tools en aanpakken voor ontwikkelen. De FNV voert daarom, met behulp van subsidie van SZW, het project ‘Tel mee met Taal’ uit. Het doel van dit project is om met de doelgroep deze tools en instrumenten te ontwikkelen. Een van de aanpakken is de inzet van leerambassadeurs. Hier wordt op het moment ervaring mee opgedaan in de SW.

Download de presentatie Leerambassadeurs en opbrengst onderzoek.

Werknemers in beweging

Het zoeken naar werk is een tijdrovende en intensieve activiteit. Het gaat vaak gepaard met stress en ook met teleurstellingen. Hoe zorg je dat je jouw kandidaten gemotiveerd en aangesloten houdt? In de workshop werknemers in beweging neemt Lonneke Maas, trainer bij Artra, je mee in de reis van de werkzoekende naar betaald werk en gaat ze in op de motivatie en teleurstellingen die zij gaandeweg tegenkomen. Met behulp van een brown paper sessie ga je aan de slag om de reis van de werknemers in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar de doorslaggevende momenten. Hoe zorg je dat je jouw proces zo efficiënt mogelijk inricht en je werknemers optimaal blijft motiveren?

Download de Presentatie van Atra: werknemers in beweging

Het nut van gebarentaal op de werkvloer

Het maken van een gebaar op de werkvloer zorgt voor meer begrip en betere communicatie tussen horende en slechthorende werknemers. En dat stimuleert de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van werknemers met een auditieve beperking. Het gebruik van gebaren kan ook ondersteunend werken voor andere doelgroepen, zoals mensen met autisme, mensen die moeite hebben om verstaanbaar te communiceren of anderstaligen. Of denk aan het maken van een gebaar op een werkplek met veel lawaai.

In deze workshop vertelt Nienke Fluitman, expert en gebarendocent, meer over gebarentaal op de werkvloer en andere aspecten zoals de Tolkvoorziening. En hoe je de gratis e-learning Gebarentaal op de werkvloer kan benutten binnen jouw organisatie.

Meer informatie ?

Delen op socials