Home » Onderzoeken » Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet
Onderzoek

Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet

Welke vormen van dienstverbanden gebruiken werkgevers om invulling te geven aan dienstverbanden voor mensen die vallen onder de Participatiewet? Daar is onderzoek naar gedaan door CAOP en Aukje Smit, in opdracht van SBCM. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de dienstverbanden en rechtsvormen. Maar ook in de daaraan verbonden arbeidsvoorwaarden die er zijn als alternatief voor de SW-contracten die sinds 2015 niet meer afgesloten kunnen worden.

Naar aanleiding van het onderzoek is de verkenning ‘Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet’ opgesteld. Deze verkenning geeft antwoord op vragen als: welke arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd? Wat is bekend over de duurzaamheid van de verschillende dienstverbanden? En welke voor- en nadelen zitten er aan de verschillende dienstverbanden en rechtsvormen?

Tijdelijke contracten

Werknemers met een arbeidsbeperking komen bij werkgevers veelal in opeenvolgende tijdelijke contracten van tussen de 12 en 40 uur per week terecht. Zij zijn vanuit de banenafspraak en met een loonkostensubsidie aan de slag gegaan, maar hun baanzekerheid is onduidelijk. Een belangrijke verklaring voor de opeenvolgende tijdelijke contracten is dat werkgevers doorgaans gebruikmaken van de ruimte die de Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt. Werknemers willen zelf graag een vast contract, meer uren werk en een rechtstreeks dienstverband.

Beschut werk

Sinds de invoering van de Participatiewet geldt voor nieuwe werknemers die beschut werken geen Wsw en geen cao meer. Voor hen kunnen de arbeidsvoorwaarden soberder zijn dan bij veel reguliere werkgevers. Ook ontbreekt vaak een pensioenregeling.

Direct naar de informatie

Delen op socials