Home » Onderzoeken » Onderzoek naar het sociaal ontwikkelbedrijf; werkvormen, kosten en baten
Onderzoek

Onderzoek naar het sociaal ontwikkelbedrijf; werkvormen, kosten en baten

De Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, heeft als doel om werknemers effectief naar regulier of beschut werk te begeleiden. Tot op heden heeft de implementatie van deze wet nog niet geleid tot een volledig functionerend alternatief dat passend werk biedt aan degenen die het nodig hebben. De FNV heeft de ambitie om de uitvoering van de Participatiewet te verbeteren en heeft daarom het initiatief genomen om te pleiten voor het recht op werk via sociale ontwikkelbedrijven.

Onderzoek ter onderbouwing FNV plan

Het rapport ‘Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: werkvormen, kosten en baten’ van onderzoeker Robert Capel beschrijft de financiële onderbouwing van deze plannen. Het geeft inzicht in de benodigde werkvormen en randvoorwaarden, evenals de bijbehorende kosten en baten.

Download het rapport ‘Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: werkvormen, kosten en baten’

Toekomstbestendige financieringssystematiek en passende arbeidsvoorwaarden

Het rapport doet aanbevelingen met betrekking tot een toekomstbestendige financieringssystematiek, waardoor gemeenten ook de mogelijkheid hebben om te investeren in deze doelgroep. Tot slot wordt aandacht besteed aan het vraagstuk van passende arbeidsvoorwaarden. Het toevoegen van extra voorwaarden bovenop het wettelijk toegestane minimum zal leiden tot extra kosten die het sociaal ontwikkelbedrijf als werkgever zal moeten dragen. De extra kosten variëren van €1.000 tot €3.000 per persoon. De aanbeveling is om deze kosten op een generieke manier te vergoeden voor alle werkgevers, door middel van een technische aanpassing in de berekeningssystematiek van de loonkostensubsidie.

Direct naar de informatie

Delen op socials