Home » Onderzoeken » Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte bij licht verstandelijke beperking
Onderzoek

Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte bij licht verstandelijke beperking

Welke ondersteuning hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nodig om te voorkomen dat financiële problemen hun werk in de weg staan? Wat vraagt deze ondersteuningsbehoefte van betrokkenen? Deze twee vragen staan centraal in het onderzoek ‘LVB, schulden en werk’. Het onderzoek is uitgevoerd door de hogescholen Utrecht en Leiden, samen met SBCM en MEE Nederland.

Schuldenproblematiek

Schuldenproblematiek geeft stress en zorgen. Werkgevers reageren heel verschillend op deze problemen. Het onderzoek voegt hieraan twee belangrijke inzichten toe. De eerste is dat er bij mensen met een LVB sprake lijkt te zijn van een grotere diversiteit aan oorzaken van schulden. Het tweede inzicht is dat de doorwerking van schulden op mensen met een LVB een veel grotere variatie aan gedrag lijkt te hebben dan bij mensen zonder LVB.

Herkennen licht verstandelijke beperking

Uit het onderzoek blijkt ook dat professionals die mensen met een LVB begeleiden bij werk of schulden regelmatig de LVB-problematiek niet herkennen. Daarnaast weten ze niet goed met de LVB om te gaan. De onderzoekers bevelen daarom aan om vaker en beter kennis vanuit de verschillende aandachtsgebieden met elkaar te delen. Het ontwikkelen van een integrale aanpak is een tweede aanbeveling.

Actieplan

De onderzoekers hebben bestuurders en directeuren van de organisaties bij elkaar geroepen die betrokken zijn bij de aanpak van schulden en werk voor mensen met een LVB. Zij bespraken met elkaar wat zij kunnen doen om concreet aan de slag te gaan met de bevindingen van het onderzoek. Dit heeft geleid tot een actieplan.

Direct naar de informatie

Delen op socials