Home » Onderzoeken » De voordelen van jobcoaching
Onderzoek

De voordelen van jobcoaching

Jobcoaching op de werkplek is van grote meerwaarde, blijkt uit het onderzoek ‘Met de jobcoach lukt het wel’ (2018). Dit onderzoek is uitgevoerd door de Beleidsonderzoekers, in opdracht van Cedris en SBCM. De focus lag op de huidige aanpak en ervaringen met jobcoaching op de werkplek.

Casestudies

Aan de hand van acht casestudies kregen de Beleidsonderzoekers inzicht in de werkmethoden van jobcoaches op de werkplek. Het hoofddoel was om de waarde, de vereisten en de behoeften van jobcoaching op de werkplek in beeld te brengen vanuit het perspectief van jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).

Meerwaarde jobcoaching

Alle betrokkenen benadrukken de meerwaarde van jobcoaching. Werknemers geven aan dat ze zonder de begeleiding van een jobcoach hun baan niet zouden kunnen behouden. Het feit dat dit met de ondersteuning van een jobcoach wel lukt, heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de werknemers.

Jobcoaches spelen niet alleen een rol voor werknemers, maar besteden ook tijd en aandacht aan werkgevers. Dankzij de inzet van jobcoaches kunnen werkgevers mensen aannemen en behouden. Uitvoeringsorganisaties merken op dat jobcoaching de uitval van werknemers vermindert. Ten slotte heeft de inzet van jobcoaches een positief effect op de duurzaamheid van dienstverbanden.

De grootste verandering voor mijn werknemer sinds ze werkt, is dat ze minder onzeker is en alles durft te zeggen als ze ergens tegenaan loopt.

Werkwijze jobcoaches

Het onderzoek onthult ook dat de werkmethoden van jobcoaches op het eerste gezicht divers lijken, want elke jobcoach hanteert zijn eigen stijl. Maar nadere analyse toont grote overeenkomsten. Jobcoaches werken doelgericht, systematisch, procesmatig en bewust. De belangrijkste competenties van een jobcoach liggen op het gebied van communicatie en het leveren van maatwerk. Hierbij staan zowel de werknemers als de werkgever centraal.

Randvoorwaarden

Belangrijke randvoorwaarden voor jobcoaching op de werkplek zijn:

  1. Het verkrijgen van steun van zowel de werkgever als de werknemer
  2. Het opbouwen van vertrouwen tussen de werknemer en de jobcoach
  3. De belangrijke succesfactor ligt bij de jobcoach zelf.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek vloeien de volgende aanbevelingen voort:

  • Zorg ervoor dat de kwaliteit van jobcoaching altijd geborgd is. Zowel jobcoaches als uitvoeringsorganisaties vragen om verdere professionalisering van het vak.
  • Zorg ervoor dat werkgevers en gemeenten weten dat jobcoaching bestaat en dat jobcoaching een waardevolle bijdrage levert aan het succesvol plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking bij werkgevers.
  • Help gemeenten jobcoaching verder in te kaderen in het bestaande instrumentarium.

Direct naar de informatie

Delen op socials