Home » Praktijkvoorbeelden » Zes inspirerende praktijkverhalen rondom Arbo
Praktijkvoorbeeld

Zes inspirerende praktijkverhalen rondom Arbo

Werkvloer betrekken bij arbobeleid

In de Arbo-enquête vraagt SBCM organisaties naar hoe zij gezond en veilig werken in de praktijk stimuleren en organiseren. Zes sociale ontwikkelbedrijven deelden hun praktijkvoorbeelden op drie thema’: arbo anders organiseren in de organisatie, de werkvloer actief betrekken bij handhaving van het arbobeleid en in gesprek met werknemers over arbo en arbeidsrisico’s. Doe je voordeel met deze ervaringen voor je eigen organisatie.

Arbo anders organiseren

Scalabor: de preventiewerknemer als specialist
Bij Scalabor in Arnhem heeft elke divisie een eigen preventiewerknemer, vertelt Kwaliteit, Arbo en Milieu-coördinator Dik de Jong. Alle preventiewerknemers zitten samen in een team en hebben elk hun eigen specialisatie op een van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)-thema’s. Dit heeft als voordeel dat zij zich kunnen specialiseren, van elkaar kunnen leren en dat zij veel proactiever hun functie uitoefenen en meer de regie nemen.

Diamantgroep: platform voor kennisuitwisseling
Diamantgroep heeft onderzocht hoe zij de verantwoordelijk voor arbozaken beter kunnen beleggen. Dat heeft ertoe geleid dat de taken van arbocoördinatoren nu meer decentraal belegd zijn: in ieder team is er een preventiewerknemer die naast de manager staat. Via een organisatiebreed platform wisselen preventiewerknemers kennis uit met de ondernemingsraad, BHV en directie.

Werkvloer betrekken bij arbobeleid

Avres: preventietaak rouleert onder werknemers
Avres heeft per locatie een werknemer die medeverantwoordelijk is voor het preventiebeleid. Die functie rouleert, zodat alle werknemers leren om scherp te blijven op preventie en veiligheid. Dit werkt verrassend goed en maakt van veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid.

EMCO-groep: arbogroepjes inspecteren zelf de werkvloer op veiligheid
Bij de EMCO-groep lopen werknemers regelmatig zelf inspectierondes om de veiligheid van het werk in de gaten te houden. Deze arbogroepjes, die werken op vrijwillige basis, brengen de arboregels dichtbij de werkvloer.

In gesprek over arborisico’s en sociale veiligheid

Caparis maakt gewenst gedrag op positieve manier bespreekbaar
Sinds de invoering van de Arbocatalogus Psychosociale belasting/Agressie en Geweld richt Caparis zich actief op gewenst gedrag. Een belangrijke manier om hiervoor blijvend aandacht te vragen, is door er een positieve draai aan te geven op een praktische, korte en prikkelende manier.

Lees meer

Robedrijf zet toolboxmeeting in voor veilige werkomgeving
Robedrijf, onderdeel van de gemeente Rotterdam, houdt regelmatig toolboxmeetings: werkoverleggen over veilig werken. Deze beperken zich niet alleen tot praktische instructies, maar worden ook ingezet om de sociale veiligheid te verbeteren.

Deel jouw praktijkvoorbeeld

Heb jij een mooi voorbeeld over gezond en veilig werken om te delen met andere organisaties? Neem contact met ons op door te mailen naar info.sbcm@caop.nl.

Direct naar de informatie

Delen op socials