Home » Tools » Coachen vanuit de individuele vraaggerichte benadering
Tool

Coachen vanuit de individuele vraaggerichte benadering

Hoe kan de individuele vraaggerichte benadering (IVB) je helpen bij het coachen en begeleiden van werknemers? Je leest het in de praktische handleiding over coachen en begeleiden. Deze handleiding leert je coachen vanuit de vraag van de werknemers en aan te sluiten bij jouw talenten en mogelijkheden.

De individuele vraaggerichte benadering zorgt ervoor dat een werknemer zelf de regie kan nemen over de eigen ontwikkeling en de te behalen doelen. Dat vergroot de kans om duurzaam aan het werk te komen en te blijven. In de handreiking staat deze benadering uitgelegd. De handreiking is geschreven voor professionals die werknemers coachen of begeleiden naar duurzaam werk.

Inhoud

De ‘Praktische handleiding over coachingsvaardigheden vanuit een individuele vraaggerichte benadering’ geeft inzicht in de visie, basishouding, vaardigheden en handvatten van IVB. De gids bestaat uit drie delen en omvat de volgende onderwerpen: